Tổng quan về Squeeth: Mô hình hoạt động và phương pháp dùng

Key Insights:

 • Squeeth được triển khai dựa trên khái niệm energy perpetuals. Nó được thiết kế để người mua có thể mua (Lengthy) hoặc bán (Quick) index ETH^2.
 • Những vị thế Lengthy và Quick trên Squeeth được đại diện bằng 2 chuẩn token khác biệt, vị thế Lengthy Squeeth (Lengthy ETH^2) được đại diện bằng oSQTH chuẩn ERC20. Vị thế Quick Squeeth (Quick (ETH^2) được đại diện bằng 1 NFT chuẩn ERC721.
 • oSQTH là 1 vị thế nợ thế chấp quá mức bằng ETH (over-collateral). Phương pháp duy nhất để nguồn cung oSQTH nâng cao là ai ấy deposit ETH vào protocol và mở 1 Squeeth vault (đại diện bằng 1 NFT chuẩn ERC721) và mint oSQTH.
 • Chi phí Funding sẽ được phản ánh vào giá của token oSQTH (in-kind funding) thông qua hệ số chuẩn hóa (normalization issue).
 • 4 phương pháp dùng Squeeth phổ biến bao gồm: Lengthy Squeeth, Quick Squeeth, Squeeth LP (Purchase oSQTH & LP, Mint oSQTH & LP) và Squeeth technique.

Tổng quan về Squeeth

Squeeth được triển khai dựa trên khái niệm energy perpetuals. Nó được thiết kế để người mua có thể mua (Lengthy) hoặc bán (Quick) index ETH^2, chi phí funding được trả cho phe lengthy hoặc phe brief dựa trên sự tương quan giữa giá thị trường (giá Mark) và index.

Bên cạnh bố hoạt động cơ bản như Lengthy, Quick và phân phối thanh khoản, Squeeth còn cho phép thực hành 1 số chiến lược thanh toán phức tạp khác, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau của bài viết.

Tìm hiểu thêm: Squeeth là gì?

Mô hình hoạt động của Squeeth

Squeeth Controller, Lengthy & Quick place, Oracle

Cốt lõi của Squeeth là Controller. Controller xử lý việc quản lý những vị thế mint và redeem oSQTH, đồng thời theo dõi giá ETH/USD và giá oSQTH/ETH để tính toán funding.

Squeeth dùng value feed được lấy từ Uniswap V3 (Uniswap v3 TWAP) cho cặp ETH/USDC hoặc ETH/DAI và oSQTH/ETH, trong ấy:

 • ETH/USDC hoặc ETH/DAI được dùng để tính giá Index (ETH^2).
 • oSQTH/ETH được dùng để xác định giá Mark.

Những vị thế Lengthy và Quick trên Squeeth được đại diện bằng 2 chuẩn token khác biệt:

 • Vị thế Lengthy Squeeth (Lengthy ETH^2) được đại diện bằng oSQTH chuẩn ERC20.
 • Vị thế Quick Squeeth (Quick (ETH^2) được đại diện bằng 1 NFT chuẩn ERC721.

Điều đáng chú ý, chuẩn ERC20 của oSQTH đem lại cho nó khả năng hài hòa cao mà những perpetual protocol hoạt động theo phương pháp truyền thống như dYdX ko thể đạt được. Thí dụ: oSQTH có thể được dùng để cho vay và đi vay trên Euler Finance.

Bên cạnh khả năng hài hòa cao, những vị thế lengthy Squeeth ko thể bị thanh lý. Mặc dầu trên lý thuyết chúng có thể giảm vô hạn giả dụ ETH giảm mạnh. Bên cạnh ấy, lúc so sở hữu vị trí đòn bẩy x2, Lengthy Squeeth (nắm giữ oSQTH) sẽ kiếm được nhiều hơn lúc ETH nâng cao mạnh và mất ít hơn lúc ETH giảm.

Squeeth vault và cơ chế mint/redeem oSQTH

Tương tự phương pháp hoạt động của Maker DAO và DAI, ở khía cạnh kỹ thuật, oSQTH là 1 vị thế nợ thế chấp quá mức bằng ETH (over-collateral). Phương pháp duy nhất để nguồn cung oSQTH nâng cao là ai ấy deposit ETH vào protocol và mở 1 Squeeth vault (đại diện bằng 1 NFT chuẩn ERC721) và mint oSQTH.

Giả dụ tài sản thế chấp trong 1 Squeeth vault giảm xuống dưới 1.5 lần giá trị của khoản nợ, Squeeth vault ấy sẽ bị thanh lý. Phương pháp thức thanh lý những vị thế nợ dưới chuẩn của Squeeth được mô phỏng theo phương pháp Maker DAO xử lý những vị thế nợ DAI dưới chuẩn. Trường hợp xuất sắc, những liquidator sẽ phân phối 1 số oSQTH để đổi lấy lượng underlying asset (tài sản cơ sở) (ETH) tương đương, cùng sở hữu khoản tiền thưởng 10%.

Hiện tại, chỉ có 1 số bên có khả năng mở Squeeth vault như Quick Squeeth, Uniswap V3 LP oSQTH/ETH, Crab Technique.

oSQTH, Squeeth và Funding Charges

Trong những perpetual protocol, funding charge (hay còn gọi là funding price) là khoản tính sổ định kỳ giữa những dealer phe lengthy và brief, con số này sẽ được quyết định dựa theo sự chênh lệch giữa giá Mark và giá Index.

Xem Thêm  The Merge thành công: Tại sao crypto fan vừa mừng vừa lo?

Trong Squeeth cũng có khái niệm tương tự sở hữu giá index là giá ETH^2 – giá spot được xét từ cặp thanh toán oSQTH/ETH. Funding charge có thể âm hoặc dương nhưng do lợi ích bất đối xứng giữa Lengthy và Quick Squeeth, nên gần như thời kì funding charge trong Squeeth đều dương.

Tuy nhiên có sự khác biệt trong việc tính sổ funding price giữa Squeeth và những Perpetual protocol truyền thống khác. Trong Squeeth, funding charge ko được tính sổ quản lý bằng ETH hay USDC. Thay vào ấy, sự thay đổi của funding charge sẽ được phản ánh vào giá của token oSQTH (in-kind funding).

In-kind funding hoạt động giống như việc tính sổ lãi suất của cToken trong Compound. Ko có tính sổ quản lý từ những vị thế Lengthy tới Quick, nhưng có sự trao đổi giá trị thông qua giá tương đối của vị thế oSQTH (giống như sự thay đổi giá trị của cToken để phản ánh việc tính sổ lãi suất).

Theo phương pháp này, funding charge được phản ánh thông qua cung và cầu của Squeth. Giả dụ Squeeth thanh toán sở hữu giá Index quá cao, việc Quick (Promote) oSQTH sẽ trở nên hấp dẫn hơn vì sẽ nhận được funding charge cao và ngược lại.

Nói phương pháp khác, giả dụ bạn Lengthy Squeeth (purchase oSQTH), funding price sẽ được tính sổ từ vị thế của bạn, biểu lộ qua việc giá oSQTH sẽ giảm từ từ so sở hữu giá Index (ETH^2). Giả dụ bạn Quick Squeeth, tác động của funding price sẽ biểu lộ qua việc số tiền bạn nợ sẽ được điều chỉnh giảm theo thời kì.

Funding charge trong Squeeth được phản ánh vào giá oSQTH bởi 1 biến gọi là normalization issue. Nó là biến làm cho giảm giá trị tương đối của vị thế Lengthy Squeeth (oSQTH) của người mua bằng phương pháp điều chỉnh việc giảm khoản nợ theo vị thế Quick Squeeth theo công thức:

(worth of debt in ETH) = (unique debt quantity) * (normalization issue)* (ETH value)

Phương trình trên cho thấy chi tiết phương pháp giá trị của khoản nợ được điều chỉnh giảm sở hữu normalization issue.

Thí dụ:

Giả dụ 1 dealer vay 1 oSQTH và normalization issue thay đổi từ 1 thành 0.99 trong 1 tuần, điều này tương đương sở hữu việc người ấy nhận được 1% tiền từ funding price. Giả dụ nó giảm xuống 0.97 sau 1 tuần nữa, điều này tương đương sở hữu việc người ấy nhận được 2% tiền từ funding price trong tuần ấy. Những thay đổi trong hệ số chuẩn hóa giữa 2 thời điểm mô tả funding price được trả hoặc nhận để giữ vị trí Squeeth (oSQTH).

Hài hòa sở hữu funding charge, công thức tính giá oSQTH được khái quát như sau:

oSQTH (USD) = Squeeth * normalization issue / 10,000

Giá trị của Squeeth sẽ sắp bằng ETH^2, trong lúc theo thời kì giá trị của oSQTH sẽ bé hơn tương ứng.

Squeeth implied volatility (IV)

Trong Possibility, định giá của Name hoặc Put phụ thuộc vào sự biến động (volatility) của giá tài sản cơ bản (underlying asset). Squeeth giống Possibility ở khoảng này, Squeeth dùng nhái định của Black Scholes, vận dụng độ biến động của tài sản cơ bản (ETH) vào công thức định giá của Squeeth.

Nói theo phương pháp dễ hiểu hơn, implied volatility (IV) biến động cao (120% – 160%) thì funding charge hằng ngày thường sẽ lớn (0.25% – 0.4%). Ngược lại, lúc implied volatility (IV) biến động thấp (50% – 80%) thì funding charge hằng ngày thường sẽ thấp (0.08% – 0.15%).

Những loại chi phí liên quan lúc dùng Squeeth

Hiên tại, Opyn ko thu chi phí protocol lúc người mua mở Vaults và chi phí quản lý Squeeth technique (chiến lược). Tuy nhiên, trong tương lai, Squeeth có thể thu:

 • Chi phí mở Squeeth vaults (tối đa có thể thu 1%).
 • Administration charges & efficiency charges (chi phí quản lý và chi phí hiệu suất) cho những Squeeth technique.

Bên cạnh ấy, oSQTH là 1 ERC20 token và thị trường chính để thanh toán oSQTH là Uniswap v3. Vì thế, những hành động như Lengthy ((Purchase) oSQTH, Quick (Promote) oSQTH hoặc deposit vào những technique đều mất 1 khoản chi phí swap, hiện tại là 0.3%.

4 phương pháp dùng Squeeth

1 số phương pháp dùng Squeeth phổ biến bao gồm:

 • Lengthy Squeeth
 • Quick Squeeth
 • Squeeth LP (Purchase oSQTH & LP, Mint oSQTH & LP)
 • Squeeth technique

Phần này, mình sẽ giải 1 số phương pháp dùng Squeeth phổ biến kèm theo điều kiện thị trường xuất sắc để thanh toán sở hữu chúng. payoff của phương pháp dùng được mô tả tổng quan như hình bên dưới:

Lengthy Squeeth

Như đã đề cập ở phần trên, Lengthy Squeeth thực chất là mua và maintain oSQTH – 1 ERC20 token có contract là 0xf1b99e3e573a1a9c5e6b2ce818b617f0e664e86b. Bạn có thể mua oSQTH trên Uniswap, giao diện người mua của Squeeth hoặc trên những DEX aggregator phổ biến như Dodo hoặc 1inch.

Xem Thêm  Gợi ý 1 số mẫu Electronic mail Advertising and marketing giới thiệu sản phẩm giúp nâng cao tỷ lệ mở

Lengthy Squeeth là 1 vị thế đòn bẩy sở hữu mức nâng cao ko giới hạn và ko có thanh lý. So sở hữu vị thế đòn bẩy gấp 2x, Squeeth sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn lúc ETH nâng cao và mất ít hơn lúc ETH giảm, nhưng tỷ lệ tài trợ thường tương đối cao hơn do rủi ro bất đối xứng giữa vị thế Lengthy và Quick Squeeth.

Công thức tính lợi suất của Lengthy Squeeth được khái quát như sau:

LongSqueeth_PnL = Squeeth_payoff – funding_rate

Điều kiện thị trường xuất sắc để Lengthy Squeeth là lúc ETH nâng cao giá trong ngắn và trung hạn. Bên cạnh giá ETH, funding charge cũng là 1 thành phần quan yếu mà người mua cần lưu ý. Thực tế, funding charge hằng ngày của Squeeth thường khá cao, dao động từ 0.1% – 0.4%. Nó liên quan tới Implied Volatility (IV), lúc IV cao từ 130% – 160% thì funding charge hằng ngày thường dao động trên mức 0.25%.

Quick Squeeth

Quick Squeeth là 1 vị thế Quick ETH^2 được thế chấp bằng ETH. Những nhà thanh toán có thể kiếm được funding price bằng phương pháp đảm nhận vị thế này – được trả bởi những người Lengthy Squeeth. Khác sở hữu vị thế Lengthy Squeeth, những vị thế Quick Squeeth có thể bị thanh lý giả dụ CR giảm xuống dưới 150%.

Vị thế Quick Squeeth được đại diện bằng 1 NFT chuẩn ERC721. Người mua có thể Quick Squeeth trên giao diện người mua của Squeeth.

Tiến trình sẽ diễn ra như sau:

 • Người mua desposit ETH vào Squeeth để mở Squeeth Vault và mint oSQTH, CR tối thiểu là 150%. Vị thế của người mua được đại diện bằng 1 NFT chuẩn ERC721.
 • Số lượng oSQTH được bán ra ETH trên Uniswap v3 (oSQTH/ETH).
 • Người mua tích lũy funding price trong suốt quá trình Quick Squeeth.
 • Lúc người mua đóng vị thế Quick Squeeth, người mua dùng ETH mua lại oSQTH đã bán trước ấy và trả nợ giao thức cũng như lấy lại tài sản thế chấp (ETH).

Vì Squeeth chỉ chấp nhận ETH làm cho collateral trong lúc lợi nhuận tổng quát lại tính bằng USD nên công thức tính lợi nhuận của Quick Squeeth sẽ khá phức tạp.

ShortSqueth_PnL = Funding_Received + Collateral_Return + Short_oSQTH_Return

Điều kiện thị trường xuất sắc để bán khống Squeeth là lúc ETH sideway, giá ETH ko vận động nhiều trong khoảng thời kì đủ dài để vị thế Quick Squeeth tích lũy đủ nhiều funding price. Giả dụ giá ETH biến động đáng nhắc, dù nâng cao hoặc giảm, việc Quick Squeeth có khả năng bị lỗ.

Squeeth technique

Như đã trình bày ở trên, phương pháp duy nhất để nguồn cung oSQTH nâng cao là ai ấy cần deposit ETH vào protocol và mở 1 Squeeth vault (đại diện bằng 1 NFT chuẩn ERC721) và mint oSQTH. Bên cạnh Quick Squeeth, Squeeth technique cũng là 1 phương pháp để khiến cho nguồn cung oSQTH nâng cao.

Squeeth technique thực chất là tập hợp những vị thế Lengthy Squeeth và Quick Squeeth để tạo 1 vị thế mới sở hữu những mức delta nhất định. Squeeth technique duy nhất đang hoạt động là Crab technique, 1 chiến lược có delta xấp xỉ bằng 0.

Crab technique sẽ giúp kiếm được tiền lúc biến động thực tế thấp hơn biến động ngụ ý (IV). Nói phương pháp khác, lúc biến động thực tế thấp hơn biến động ngụ ý (IV) thì funding price kiếm được có thể bù đắp tổn thất do ETH biến động gây ra, lợi nhuận của Crab chính là phần chênh lệch còn lại.

Cứ sau 2 ngày, Crab technique sẽ cân bằng những vị thế Lengthy Squeeth và Quick Squeeth bằng phương pháp bán hoặc mua oSQTH để delta xấp xỉ bằng 0. Từ ngày 28/7 – 2/11 (3 tháng), Crab technique đã tích lũy được 11.31% lợi nhuận theo USD.

1 ưu điểm khác của Crab technique là khả năng hài hòa, vị thế Crab được đại diện bằng 1 ERC20 token cho phép nó phát triển thành underlying asset trong những spinoff protocol (dí dụ: mounted charge).

Điều kiện thị trường xuất sắc để dùng Crab technique là thị trường sideway, biến động thực tế thấp hơn biến động ngụ ý (IV). Giả dụ giá ETH nâng cao hoặc giảm mạnh thì dùng Crab sẽ gây thua lỗ.

Phân phối thanh khoản oSQTH/ETH (Squeeth LP)

Tương tự những perpetual market khác, Squeeth cần 1 thị trường để người mua Lengthy và Quick Squeeth, hay nói phương pháp khác là thanh toán oSQTH. Squeeth dùng Uniswap v3 để làm cho thị trường thanh toán chính cho oSQTH sở hữu cặp thanh toán oSQTH/ETH.

Squeeth phân phối cho người mua 2 lựa chọn trong việc phân phối thanh khoản cho oSQTH:

 • Mint oSQTH & LP
 • Purchase oSQTH từ thị trường & LP
Xem Thêm  Bí quyết tạo sơ đồ tư duy trong Phrase chuẩn chỉnh từ A-Z

Purchase & LP phân phối cho người mua 1 vị thế đòn bẩy sở hữu mức hoàn vốn tương tự như ETH^1.5 (ko tính chi phí thanh toán và biến động ngụ ý ko đổi) và nhận swap price từ pool oSQTH/ETH. Tuy nhiên, người mua bắt buộc trả funding price vì trong LP có vị thế oSQTH. Trường hợp xuất sắc để purchase & LP là lúc ETH ở trong 1 giai đoạn thị trường nâng cao giá mạnh mẽ.

Mint & LP phân phối cho người mua 1 vị thế tương đối giống việc mua và nắm giữ ETH lúc ETH ko nâng cao quá mạnh. Đổi lại, người mua sẽ kiếm được Uniswap swap price. Tuy nhiên, giả dụ ETH nâng cao quá mạnh thì vị thế người mua có thể bị thanh lý. Trường hợp xuất sắc để mint & LP là lúc ETH nâng cao nhẹ và khối lượng thanh toán oSQTH nâng cao mạnh.

1 số hạn chế và lưu ý lúc dùng Squeeth

Squeeth phân phối nhiều phương pháp để thanh toán như Lengthy Squeeth, Quick Squeeth, phân phối thanh khoản oSQTH, những chiến lược thanh toán sở hữu delta khác nhau. Mỗi phương pháp có ‘max acquire’, ‘max loss’ và những rủi ro riêng, người mua nên nắm rõ những nguyên lý trước lúc dùng Squeeth. Có thể xem xét bài viết này để tìm hiểu thêm.

Bên cạnh ưu điểm, Squeeth cũng có những hạn chế riêng:

Quick Squeeth có hiệu quả dùng vốn thấp và mức hoàn lại ko hấp dẫn

Trong những perpetual truyền thống, Quick là hành vi bán khống, người mua có thể hài hòa đòn bẩy để bán khống lượng tài sản crypto cao hơn nhiều lần số tiền mà người mua sở hữu. Giả dụ giá giảm như kỳ vọng, người mua có thể thu về lợi nhuận.

Trong Squeeth thì hoàn toàn khác biệt. Để bán khống 1,000 USD Squeeth, người mua bắt buộc thế chấp hoàn toàn vị thế của mình, tỷ lệ thế chấp được giao thức khuyến nghị là 200% trở lên.

Vì tài sản thế chấp mà giao thức chấp nhận là ETH, nên trong vị thế Quick Squeeth, khoản lợi nhuận thu về từ việc bán khống Squeeth đôi lúc ko bù đắp được sự giảm giá của tài sản thế chấp. Điều này dẫn tới việc lúc giá ETH giảm mạnh, việc Quick Squeeth chưa chắc mang lại lợi nhuận cho người mua. So sở hữu những thị trường perpetual trên CEX, Quick Squeeth có hiệu quả dùng vốn siêu thấp và mức lợi nhuận tiềm năng ko cao.

Chi chi phí hoạt động và dùng cao

Hiện tại, Squeeth chỉ tương trợ ETH và hoạt động trên Ethereum mainnet, mà việc hoạt động trên Ethereum khá đắt đỏ (hãy nghĩ tới những khoản chi phí liên quan).

Thí dụ, người mua Lengthy Squeeth mất 1 khoản chi phí thanh toán (1 – 3 USD), swap price Uniswap (0.3%) cho mỗi lệnh commerce.

Giả dụ người mua mở lệnh trên Binance Futures, họ sẽ ko mất chi phí thanh toán và buying and selling price chỉ 0.02% cho Maker và 0.04% cho Taker. Chi chi phí hoạt động và chi phí thanh toán của Squeeth quá cao lúc so sở hữu những sản phẩm do CEX phân phối.

Thị trường thanh toán và thanh khoản oSQTH

Squeeth dùng Uniswap V3 làm cho thị trường thanh toán chính cho oSQTH, Uniswap v3 có thể là lựa chọn tối ưu ở thời điểm hiện tại nhưng nhìn tổng thể nó vẫn còn nhiều hạn chế.

Người phân phối vốn cho những liquidity swimming pools trong AMM là những liquidity suppliers. Trong trường hợp của Squeeth, người mua có 2 lựa chọn để phân phối thanh khoản là mint oSQTH & LP và mua oSQTH quản lý từ Uniswap và LP.

Trong cả 2 trường hợp, liquidity suppliers đều ko có lợi lúc giá ETH giảm. Bên cạnh ấy, Squeeth cũng ko có phần thưởng bổ sung cho liquidity suppliers. Việc ko có động lực để LP phân phối thanh khoản sẽ dẫn tới thanh khoản thấp và slippage cao cho người dùng Squeeth.

Bên cạnh ra, oSQTH tương quan sở hữu index ETH^2. Vì thế oSQTH dao động siêu mạnh, liquidity suppliers siêu dễ thua lỗ do IL. Vì rủi ro tương đối lớn, liquidity suppliers ko có nhiều lý do để setup chi phí swap thấp (0.01%) cho cặp thanh toán. Swap price 0.3% lại quá cao lúc so sánh sở hữu những sản phẩm phái sinh trên CEX.

Tổng kết

Squeeth là sản phẩm phái sinh khá sáng tạo, nó mang tới 1 số lợi thế cho người mua, tune nó cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, Squeeth là 1 sản phẩm đầy hứa hẹn chỉ đang ở giai đoạn đầu của quá trình vươn lên là và còn siêu nhiều ko gian để mở rộng.