Rocket Pool (RPL) là gì? Điểm Nổi Bật của Rocket Pool

Rocket Pool (RPL) là gì?

Rocket Pool (RPL) là một giao thức staking phi tập trung dành riêng cho Ethereum, được phát triển để tương thích với Ethereum Beacon Chain. Giao thức này thuộc lĩnh vực Liquid Staking Derivatives (LSDs), chung với các dự án khác như Lido Finance và Ankr Protocol.

Mục Đích của Rocket Pool

Rocket Pool có mục tiêu chính là:

  • Cung Cấp Mạng Lưới Các Node Phi Tập Trung: Rocket Pool hướng đến việc xây dựng một mạng lưới node phi tập trung để thực hiện các dịch vụ xác thực Proof of Stake cho mạng Ethereum.
  • Cho Phép Người Dùng Mà Không Có Ether Tối Thiểu Tham Gia: Giao thức này cung cấp cho người dùng có ít ether hoặc không có ether một cơ hội để tham gia vào việc xác thực (staking) mà không cần kiến thức kỹ thuật để chạy node staking.
  • Chạy Node Staking Với 16 ETH: Rocket Pool cho phép người dùng và doanh nghiệp chạy node xác thực cho Eth 2.0 chỉ với 16 ETH, giúp giảm ngưỡng tham gia và đưa tính phi tập trung lên hàng đầu.
  • Dịch Vụ Staking Cho Doanh Nghiệp: Ngoài việc hỗ trợ cá nhân, Rocket Pool cung cấp dịch vụ staking cho doanh nghiệp bên thứ ba, giúp họ tham gia vào mạng Ethereum một cách liền mạch.
Xem Thêm  Avalanche (AVAX) là gì? Đặc Điểm Nổi Bật của Avalanche

Sản Phẩm & Doanh Thu của Rocket Pool

Rocket Pool cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sau:

  • rETH Tokenized Liquid Staking: Người dùng có thể stake ETH vào Rocket Pool và nhận lại rETH. Token rETH có thể sử dụng trong DeFi và thưởng sẽ dồn tích theo thời gian. Người dùng có thể chuyển đổi rETH thành ETH bất kỳ lúc nào, miễn là trong pool có đủ ETH.
  • Node Staking: Node Operators cần stake tối thiểu 16 ETH cho mỗi trình xác thực (validator), trong đó, 16 ETH còn lại sẽ được gửi cho Validator. Node Operators nhận hoa hồng từ việc cung cấp dịch vụ và đối với việc chọn stake RPL token, họ có thể nhận thêm thưởng dựa trên số lượng RPL token thế chấp.
  • DAO: Rocket Pool quản lý hai DAO, gồm Protocol DAO và Oracle Node DAO. Protocol DAO quản lý giao thức, trong khi Oracle Node DAO giúp quản lý mạng lưới on-chain bằng cách sử dụng các Oracle Nodes.

Doanh Thu của Rocket Pool 

Rocket Pool thu phí hoa hồng và phí nạp (deposit fee) trên phần thưởng được trả cho các Node Operators và Stakers. Các khoản phí này có cấu trúc cụ thể và có thể thay đổi theo thời gian, được quy định bởi Rocket Pool. Hiện tại, mức phí nạp (Deposit Fee) của họ là 0.05%.

Điểm Nổi Bật của Rocket Pool

Có một số điểm nổi bật của Rocket Pool:

  • Dịch vụ Staking Đa Dạng: Trong thế giới của các dịch vụ Staking chuyên nghiệp (Staking As a Service – SaaS), Rocket Pool nổi bật với sự đa dạng và tích hợp mọi đối tượng. Nó hỗ trợ cả tổ chức, quỹ phòng hộ, và nhà đầu tư cá nhân.
  • Giảm Ngưỡng Tham Gia: Rocket Pool cho phép người dùng tham gia vào staking Ethereum với ngưỡng thấp hơn thông thường. Thay vì cần 32 ETH tối thiểu để chạy node, họ chỉ cần 16 ETH.
  • Lợi Nhuận Cho Cả Stakers và Node Operators: Cả hai nhóm, Stakers và Node Operators, có lợi nhuận trong mô hình hoạt động của Rocket Pool. Stakers có thể nhận rETH và tham gia vào thị trường DeFi, trong khi Node Operators nhận tiền từ việc cung cấp dịch vụ staking.
Xem Thêm  Polkadot Là Gì? Những Điểm Đặc Biệt Của Polkadot

Nhưng hãy lưu ý rằng thị trường tiền điện tử rất biến động và có rủi ro, do đó, việc tham gia vào bất kỳ dự án nào, bao gồm cả Rocket Pool, cũng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và kiến thức sâu sắc về nó.

Rocket Pool đã có một tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực staking Ethereum phi tập trung, và vai trò của họ trong mạng lưới Ethereum có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.