Nâng cấp Shanghai và sự tác động tới Ethereum

Thông tin cơ bản về nâng cấp Shanghai

Shanghai là 1 trong những bản cập nhật quan yếu sắp tới của mạng lưới Ethereum sau sự kiện The Merge và là bước chuẩn bị cho The Surge.

Thông tin về Shanghai improve sẽ được cùng đồng liên tục cập nhật và thảo luận tại đây.

Shanghai bao gồm nhiều EIPs (Ethereum Enchancment Proposals) khác nhau nhằm cải thiện mạng lưới Ethereum. 1 số đề xuất nổi bật bao gồm:

 • EIP-3855 – PUSH0 Instruction: tối ưu cho mã nguồn hợp đồng thông minh.
 • EIP-3651 – Heat COINBASE: giảm chi chi phí cho block constructing và cho phép PBS đi vào hoạt động.
 • EIP-4895 – Beacon Chain Push Withdrawals as Operations: cho phép validators rút ETH đã stake trước đấy trong hợp đồng thông minh Beacon Deposit (hay còn được gọi là ETH 2.0), điều họ ko thể khiến từ tháng 12/2020.

Trong đấy, cùng đồng đặc biệt dành sự chú ý cho EIP-4895 lúc hiện đang có khoảng 16.5 triệu ETH (tương đương sở hữu khoảng 27.75 tỷ USD tại mức giá 1683 USD/ETH) đang ở trong hợp đồng thông minh Beacon Deposit.

Theo đấy, thị trường đã đưa ra những dự đoán rằng giá ETH sẽ có biến động lớn vào ngày EIP-4895 chính thức đi vào hoạt động. Những dự đoán dựa trên 2 cơ sở: liên quan từ 1 lượng ETH lớn và truyền thông liên quan tâm lý đầu cơ dựa trên biến động.

Theo Ethereum Basis, cập nhật Shanghai sẽ có hiệu lực trong tháng 3 5 2023.

Tìm hiểu thêm về Bản nâng cấp quan yếu Ethereum Shanghai.

Ai sẽ là người bán ETH lúc triển khai EIP-4895?

Việc đưa ra quyết định rút ETH để bán hay tiếp tục ở lại sau sự kiện Shanghai phụ thuộc nhiều vào câu hỏi “những validators/stakers này là ai và đang có vị thế như nào?”

Dựa trên cơ sở trung bình giá có trọng số theo khối lượng, stakers hiện tại đã stake ETH tại mức giá khoảng 2,200 USD/ETH, tương đương sở hữu mức thua lỗ bình quân -23.6% (tại mức giá hiện tại 1,680 USD/ETH).

Trong đấy, số lượng nhà đầu tư tham dự staking từ mức giá 1,700 USD/ETH trở lên (đang trong trạng thái thua lỗ) chiếm tỷ lệ 60.75%. Nhóm hiện đang thua lỗ trên 50% (stake từ mức giá 3,300 USD/ETH trở lên) chiếm tỷ lệ 16.75%.

Áp lực bán từ lượng ETH unstaked trong ngày Shanghai đi vào hoạt động tới từ 2 nguồn:

 • Rút từng phần: validators rút phần dư (tương ứng sở hữu staking reward) và giữ lại 32 ETH để giữ lại vai trò kiểm thông qua mạng lưới.
 • Rút toàn phần: validators rút toàn bộ số ETH của họ và ko còn vai trò kiểm thông qua mạng lưới.

Việc ETH có khả năng nâng cao giá nhanh thậm chí tới ~100% trong 1 thời kì ngắn trong thời kỳ “downtrend” đã diễn ra trước thềm sự kiện The Merge.

Do đấy, 83.25% nhà đầu tư tham dự staking (tại mức giá đang có lãi hoặc thua lỗ dưới 50%) sẽ khó có khả năng unstake toàn bộ ETH của họ để đi bán trong bối cảnh Shanghai là 1 bản cập nhật quan yếu trước The Surge.

Xem Thêm  What's Bitcoin Halving? How does Bitcoin Halving work?

Số lượng ETH tham dự staking có thể thông qua nhiều nguồn khác nhau bao gồm:

 • Liquid staking: những nền móng như Lido, Rocket Pool, …
 • Staking swimming pools: như Stakefish, Figment, PieDAO, … cho phép người mua uỷ quyền (trong trường hợp ko đủ 32 ETH) để tham dự staking.
 • CEX: sàn thanh toán tập trung phân phối giải pháp tương tự liquid staking.
 • Others, Unidentified và Whales: họ là những cá nhân hoặc tổ chức (ko công khai) tự thiết lập hệ thống phần cứng để stake ETH 2.0 và phát triển thành validators.

Đối sở hữu những nhà đầu tư tham dự thông giải pháp có tương trợ liquid staking, nhiều khả năng ví dụ ý định bán, họ đã bán thông qua những liquid token như stETH. ETH

Giải pháp CEX staking cũng có nhiều điểm tương đồng sở hữu liquid staking trên DeFi. Do vậy, nhiều khả năng lực bán sẽ ko tới nhiều từ 2 nguồn này, trừ lúc tiếp tục có những sự kiện tương tự như đã diễn ra liên quan tới việc những tổ chức lớn nắm giữ stETH gặp khó khăn.

Đối sở hữu staking pool, người tham dự sẽ ko có nhiều lợi quyền như giải pháp liquid staking (liquid token, những nguồn yield khác từ reward,…) nên đây là đối tượng có khả năng sẽ rút ETH để bán (cả toàn phần lẫn 1 phần).

Những nguồn còn lại (others, unidentified và whales) sẽ có nhiều khả năng unstake 1 phần (ETH reward) để bán và sẽ vẫn tiếp tục giữ 32 ETH để khiến validators. Thậm chí, đối sở hữu những nhà đầu tư có vị thế phải chăng, họ sẽ tiếp tục dùng reward tái đầu tư, thiết lập thêm vị thế kiểm thông qua mạng lưới (để nhận những lợi quyền từ reward và MEV).

Sẽ có bao nhiêu ETH được unstake?

Những fake thiết và nguồn số liệu để ước tính

Coin98 Insights fake định rằng phần trăm số lượng ETH unstake toàn phần sẽ ko thể vượt quá 1 nửa số liệu tương ứng sở hữu SOL trong sự kiện Alameda Analysis unstake khoảng 20 triệu token SOL. Nhái định được đưa ra dựa trên cơ sở:

 • Mạng lưới Ethereum phi tập trung hơn Solana.
 • Nhu cầu thực sở hữu Ethereum là lớn hơn Solana (do Ethereum là 1 hệ sinh thái đa dạng kèm sở hữu chi tiết là cơ sở hạ tầng để vận hành nhiều giải pháp Layer 2 được cùng đồng chú ý).

Kịch bản này sẽ được lựa chọn để ước tính cho lượng ETH tối đa đi khỏi mạng lưới trong ngày EIP-4895 chính thực hoạt động.

Toàn bộ dữ liệu lịch sử những sự kiện unstake SOL được tác fake lấy từ Solana Compass.

Từ epoch 370 (thời điểm Alameda khởi đầu unstake SOL) tới hiện tại, tổng số lượng SOL trong những account staking đã giảm 7.31%. Mức giảm tối đa so sở hữu epoch 370 được ghi nhận vào epoch 377, tương đương sở hữu khoảng 13.29%.

Do đấy giới hạn tối đa cho tỷ lệ tổng số lượng ETH sẽ được unstake được tác fake thiết lập ở mức 6.64%.

Những fake định được tác fake ứng dụng:

 • Người tham dự staking đang có lãi sẽ có ít động lực bán hơn người tham dự staking đang chịu tổn thất.
 • Người mua tại những nền móng liquid staking sẽ khó có khả năng rút ETH vì bản chất họ sẽ bán qua liquid stake token (như stETH) và những nền móng này tiếp tục dùng ETH reward để tái đầu tư.
 • Stakers ko thuộc 1 trong bố mục liquid staking, CEX và staking swimming pools sẽ là những người có niềm tin lớn vào tiềm năng dài hạn của Ethereum và có ít động lực để bán.
Xem Thêm  Sideway là gì? Làm cho thế nào lúc sideway xảy ra trên sàn chứng khoán?

Những nguồn dữ liệu tính toán:

 • Dune Analytics
 • Solana Compass
 • Etherscan
 • Ethereum Basis
 • Tweet của account @WestieCapital về bí quyết tính toán thời kì rút ETH

Nguồn thông tin về thời kì và giới hạn rút ETH được tác fake lấy từ notes.ethereum.org.

Những kịch bản cho nguồn cung

Cha kịch bản (hăng hái, cơ sở và tiêu cực) được tác fake đưa ra dựa trên fake thuyết rằng số lượng ETH unstake ròng sẽ ko vượt quá 6.64% tổng ETH đang tham dự staking (bao gồm cả reward).

Dự đoán về nguồn cung theo bố kịch bản đối sở hữu việc rút 1 phần được tác fake trình bày trong bảng dưới đây:

Như vậy, việc rút phần thưởng ETH (rút 1 phần) sẽ tạo ra nguồn cung dao động trong khoảng 80,000 ETH tới 283,000 ETH, tương đương sở hữu khoảng 130 triệu USD tới 467 triệu USD (tại mức giá 1650 USD/ETH).

Dự đoán về nguồn cung theo bố kịch bản đối sở hữu việc rút toàn phần được tác fake trình bày trong bảng dưới đây:

Nguồn cung ETH từ việc đi bỏ vai trò validators được ước tính trong khoảng 375,000 ETH tới 1,600,000 triệu ETH.

Tuy nhiên, dựa trên cơ sở giới hạn 6.64% nhắc trên tương đương sở hữu tổng ETH unstake là 1,165,270 ETH nên tác fake ko dùng kết quả ước tính trong kịch bản tiêu cực.

Như vậy tổng nguồn cung ETH tới từ reward và stakers đi bỏ vai trò validators được ước tính trong khoảng 452,000 ETH tới 1 triệu ETH.

Tuy nhiên, lượng ETH này sẽ ko được phân bổ toàn bộ trong 1 ngày và ước tính sẽ được chia như hình dưới đây:

Theo kịch bản hăng hái, nguồn cung ETH trong ngày trước tiên đạt 125,000 ETH và giảm xuống còn khoảng 47,000 ETH trong 7 ngày sau đấy.

Đối sở hữu kịch bản cơ sở, nguồn cung ETH trong 2 ngày trước tiên đạt 135,000 và giảm xuống còn 49,500 trong 15 ngày sau đấy.

Như vậy vào khoảng 1-2 ngày trước tiên, số lượng ETH được unstake có thể sẽ lớn và gây ra biến động cho giá ETH nhưng sẽ ổn định lại trong giai đoạn sau.

Rủi ro từ phía những sàn thanh toán phân phối dịch vụ staking

Những ước tính kế trên chưa đề cập tới rủi ro những sàn CEX tại Mỹ ngưng dịch vụ staking do những cáo buộc từ SEC nhắm vào những sàn thanh toán về việc bán chứng khoán ko đăng ký.

2 sàn thanh toán lớn hoạt động tại Mỹ là Coinbase và Kraken đang sở hữu thị phần staking lớn, lần lượt chiếm 12.46% và 7.42%. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro về nguồn cung ETH và bảo mật mạng lưới Ethereum trong ngày EIP-4895 chính thức hoạt động.

Tuy nhiên, dựa trên fake định về giới hạn số lượng ETH unstake nhắc trên, trong trường hợp Coinbase và Kraken buộc bắt buộc giới hạn dịch vụ staking, ko bắt buộc toàn bộ khách hàng sẽ rút toàn bộ ETH của họ để bán mà sẽ tìm những phương thức khác để tham dự staking.

Xem Thêm  What's SoulBound Token (SBT)? How SoulBound Token works

Quý khách có thể tham khảo thêm Tweet của account @korpi87 (tại đây) để có thêm góc nhìn về ước lượng nguồn cung ETH lúc Shanghai đi vào hoạt động.

Ước tính tác động sở hữu giá ETH

Trong trường hợp nguồn cung 135,000 ETH (khoảng hơn 200 triệu USD) thực hành 1 lệnh bán market ra DAI, USDT hoặc USDC thì sẽ tạo ra tác động giá khoảng 14% (theo dữ liệu từ 1Inch, nền móng DEX aggregator lớn nhất hiện nay).

Có thanh khoản của những sàn thanh toán hiện tại, 1 lệnh bán market ETH (chia đều ra những sàn CEX và những cặp thanh toán) trị giá từ 50 triệu tới 100 triệu USD sẽ tạo ra khoảng 2% tác động giá.

Hài hòa cả 2 nguồn thanh khoản trên, có thể thấy ví dụ ko có tin tức quá tiêu cực thì thị trường hiện tại hoàn toàn có thể chịu được nguồn cung đấy sở hữu mức biến động giá ko quá lớn.

Trên thực tế, toàn bộ 135,000 ETH (trong kịch bản cơ sở) sẽ ko được unstake cùng 1 lúc trong 1 ngày. Do đấy áp lực bán sẽ được chia đều ra nhiều thời điểm.

Trước đấy trong sự kiện cập nhật EIP-1559 và trước thềm The Merge, giá ETH có mức biến động như sau (dữ liệu từ Investing.com):

 • Cập nhật EIP-1559 (dữ liệu từ 1/6/2021 – 5/8/2022): giá biến động theo ngày trong khoảng -16% tới 11.72%.
 • Trước thềm The Merge (dữ liệu từ 1/7/2022 – 15/9/2022): giá biến động theo ngày trong khoảng -12.84% tới 18.46%.

Do giá ETH chịu tác động từ nhiều chi tiết khác nên tác fake dùng dữ liệu từ 2 sự kiện này và đưa ra kỳ vọng về mức biến động +/- 8% tới 12% trong những ngày đầu.

Liệu ETH có nâng cao giá sở hữu lực bán nhắc trên?

Nâng cấp Shanghai ko chỉ có EIP-4895 mà còn nhiều cập nhật quan yếu khác để cải tiến mạng lưới. Do đấy, cũng đã có nhiều trang báo nói về khả năng nâng cao giá của ETH sau bản nâng cấp này.

ETH nâng cao giá đồng nghĩa sở hữu nhu cầu sở hữu ETH tiếp tục gia nâng cao hấp thụ hoàn toàn nguồn cung bên trên.

Khả năng này được đưa ra dựa trên những cơ sở:

 • EIP-4985 sẽ làm cho cho thanh khoản của những nền móng liquid staking được đảm bảo. Những tổ chức lớn muốn thiết kế sản phẩm dựa trên đấy sẽ giảm thiểu rủi ro thanh khoản (như Celsius hay Genesis đã gặp bắt buộc). Sự ổn định được thiết lập kéo theo nhu cầu staking và thiết kế sản phẩm dựa trên staking gia nâng cao.
 • Nhà đầu tư sẽ hưng phấn hơn trước những cải tiến về mặt cơ sở hạ tầng Ethereum.
 • Kỳ vọng về ứng dụng nhiều của những Layer 2 dẫn tới sự phổ cập rộng hơn của Ethereum.

Bản cập nhật Shanghai là 1 bước đệm quan yếu để mạng lưới Ethereum, đảm sự vươn lên là trong dài hạn. Trong đấy, cập nhật EIP-4895 nhận được nhiều sự chú ý vì những tác động lớn nó mang lại sở hữu giá ETH.

Dù cho kịch bản nào xảy ra, giá nâng cao hay giảm, trong vai trò 1 nhà đầu tư, chúng ta cần chuẩn bị toàn bộ những phương án cần để có thể kịp thời hành động và có lợi nhuận bất nhắc thị trường diễn biến ra sao.