Kilt Protocol (KILT) là gì? Toàn tập về tiền điện tử KILT

Kilt Protocol là gì?

Kilt Protocol là dự án cho phép thông tin xác thực dựa trên xác nhận quyền sở hữu, có thể thu hồi và ẩn danh trong Web3.

Dự án cho phép khách hàng cuối xác nhận những thuộc tính tùy ý về bản thân, được những bên đáng tin cậy chứng thực và lưu trữ những xác nhận quyền sở hữu này dưới dạng thông tin xác thực (chứng chỉ).

Điểm nổi bật của Kilt Protocol

Kilt Protocol phân phối 1 SDK JavaScript đơn giản để có thể xây dựng những ứng dụng mà ko đề nghị bất kỳ kỹ năng phát triển thành blockchain.

Bên cạnh ra, Kilt Protocol cũng phân phối 1 cơ chế thanh khoản cho những dự án trên Polkadot chưa sẵn sàng để bán token có thể chuyển nhượng token của họ trước lúc dự án Mainet. Tính năng này gọi là Polimec, đấy là 1 khái niệm giống cơ chế hợp đồng thông minh ERC20 trên Ethereum nhưng phát hành token trên Polkadot hoặc Kusama.

Xem Thêm  Chỉ dẫn dùng sàn Polkaswap (PSWAP) từ A tới Z

Thông tin Token Kilt Protocol (KILT)

Key Metrics KILT

 • Token Identify: KILT token.
 • Ticker: KILT.
 • Blockchain: Kilt Blockchain.
 • Token Commonplace: Native Token của Kilt Blockchain.
 • Contract: Native Token của KILT.
 • Token Sort: Governance + Utility.
 • Complete Provide: 150,000,000 KILT (*)
 • Circulating Provide: 32,500,000 KILT

(*) Lạm phát ban đầu sẽ vào khoảng 5% / 5, giảm xuống 1% / 5 trong vòng 6 5 đầu và sau đấy sẽ dần dần tiến tới 0%.

KILT Token Allocation

Genesis sẽ có 150M KILT và được phân chia như sau:

 • 50M KILT cho Botlabs (tổ chức tạo ra Kilt Protocol).
 • 100M KILT cho cùng đồng.

KILT Token Sale

Dự án chưa phân phối thông tin tokensale & spherical của KILT token.

KILT Token Launch Schedule

50M KILT cho BOTlabs sẽ được vesting trong 60 tháng (5 5). 100M KILT token dành cho cùng đồng được phân bổ như sau:

 • 24M KILT TGE (1 phần token của cùng đồng tham dự Crownloan của KILT protocol trên Kusama), phần còn lại sẽ được vesting trong 6 – 24 tháng.
 • 4.5M KILT token sẽ được dự trữ cho những lần đấu giá Parachain lần sau.

KILT Token Use Case

 • Staking reward: KILT được dùng làm cho phần thưởng trong mạng (Community safety, dùng sản phẩm,…).
 • Platform payment: KILT sẽ được dùng làm cho phí tổn trong platform của dự án.
 • Community safety: KILT holder có thể staking KILT để bảo vệ mạng lưới.

Phương pháp kiếm và sở hữu KILT Token

Hiện tại, bí quyết đơn giản nhất để kiếm và sở hữu KILT token là mua chúng trên những sàn thanh toán đã tương trợ.

Xem Thêm  Chỉ dẫn làm cho video bằng Capcut cơ bản từ A – Z

Ví lưu trữ KILT

Hiện tại, người có thể lưu trữ KILT trên Kilt pockets & những sàn thanh toán tương trợ KILT token.

Roadmaps & Updates

Kilt Protocol (KILT) là gì? Toàn tập về tiền điện tử KILT

Dự án phân phối 1 roadmap tổng quan, theo đấy, dự án sẽ tiến hành đấu giá Polkadot Parachain slot vào cuối quý 2/2021 và mainnet sau đấy.

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư & đối tác

Đội ngũ dự án

Crew đằng sau KILT là những doanh nhân và nhà phát triển thành có nhiều kinh nghiệm trong thị trường. Khách hàng tham khảo thông tin chi tiết về workforce đằng sau dự án Kilt tại đây.

Nhà đầu tư

Updating…

Đối tác

1 vài đối tác nổi bật của Kilt protocol bao gồm: Finoa, Web3 Identification Lab, Moonbeam, Polkadex, DeBio Community, Acala community,…

Dự án tương tự

Litentry (LIT): Decentralized Identification Protocol trước tiên trên Polkadot, 1 công cụ tổng hợp danh tính phi tập trung cho phép hợp tác danh tính khách hàng thông qua 1 chức năng gọi là Identification Matching.