Chỉ dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7

1. Tổng quan

LAMP là 1 hệ thống những phần mềm để tạo dựng môi trường máy chủ net có khả năng chứa và phân phối những trang net động được viết bằng PHP.

LAMP bao gồm:

 • Linux: là hệ điều hành, cũng là phần mềm dùng để điều phối và quản lí những tài nguyên của hệ thống.
 • Apache: là phần mềm máy chủ net, có thể thực hành những request được gọi tới máy chủ thông qua giao thức HTTP
 • Mysql/Mariadb: là hệ quản trị cơ sở dữ liệu giúp lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Cả 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệu này đều khá tương đồng có nhau (có thể tìm hiểu thêm tại đây)
 • PHP: Là ngôn ngữ lập trình cho kịch bản hoạt động của máy chủ.

2. Tiến hành cài đặt

2.1. Cài đặt linux

Đối có việc cài đặt hệ điều hành, bạn có biểu lộ trên nhiều bản phân phối khác nhau của linux như Debian, Redhat, Ubuntu… Trong bài này, mình dùng hệ điều hành CentOS 7.

2.2. Cài đặt Apache

Để cài đặt, trên cửa sổ terminal gõ lệnh:

sudo yum -y set up httpd

Cài xong, tiến hành khởi động lại service:

systemctl begin httpd systemctl allow httpd

Bạn có thể examine lại trang thái hoạt động của service bằng phương pháp gõ:

Xem Thêm  Regex là gì? 5+ biểu thức Regex ứng dụng ngay!

systemctl standing httpd

Bạn cũng có thể đánh giá trạng thái trên trình thông qua bằng phương pháp gõ trên thanh url liên hệ sau:

<liên hệ ip server>

Giả dụ bạn dùng hệ điều hành trên máy ảo, bạn có thể tắt firewall để có thể truy cập trên browser của máy thực:

systemctl cease firewalld

Sau đấy, gõ liên hệ ip máy ảo trên thanh url cũng sẽ cho ra kết quả tương tự.

2.3. Cài đặt hệ quản lí cơ sở dữ liệu

Trên thực tế có LAMP, bạn có thể dùng mysql hoặc mariadb đều được, bài này mình sẽ chỉ dẫn có mariadb.

Trên cửa sổ terminal, tiến hành cài đặt mariadb:

sudo yum -y set up mariadb mariadb-server

Tiến hành khởi động mariadb service:

systemctl begin mariadb

Cài lại mật khẩu mật khẩu cho quyền root của cơ sở dữ liệu:

sudo mysql_secure_installation

Ở bước này ta sẽ thiết lập 1 số cấu nghe đâu sau:

Enter currret password for root (enter for none):

Bước này đề nghị bạn nhập mật khẩu sắp đây cho root. Giả dụ bạn mới cài lần đầu thì nhấn Enter để bỏ qua.

Set root password? (Y/n)

Giả dụ bạn cài lần đầu, hệ thống sẽ hỏi bạn muốn cài password cho quyền root ko. Bạn gõ Y -> Enter, sau đấy nhập mật khẩu và xác thực mật khẩu.

Sở hữu những máy mới cài mariadb lần đầu, hệ thống đề nghị thêm 1 số thiết lập như sau:

 • Xoá bỏ những person khác.
 • Ko cho phép root đăng nhập từ xa.
 • Xoá bỏ databases take a look at.
 • Khởi chạy lại bảng Privilege (bảng phân quyền).
Xem Thêm  Chỉ dẫn bí quyết xóa account Gmail vĩnh viễn trên máy tính và điện thoại

Bạn chỉ cần gõ Y cho những đề nghị đấy.

Sau lúc thiết lập xong, kích hoạt mariadb để khởi động cùng hệ thống:

systemctl allow mariadb

2.3. Cài đặt php

Phiên bản có sẵn trong repo của CentOS đang là 5.4. Phiên bản này khá cũ và sẽ làm cho bạn gặp 1 số vấn đề xảy ra lúc tiến hành cài đặt wordpress. Vì vậy bạn cần nên cài đặt phiên bản 7x để khắc phục. Bạn cần tiến hành thêm kho vào Remi CentOS:

rpm -Uvh http://rpms.remirepo.internet/enterprise/remi-release-7.rpm

Cài yum-utils vì chúng ta cần tiện ích yum-config-manager để cài đặt:

yum -y set up yum-utils

Tiến hành cài đặt php. Ở đây ta cần lưu ý về phiên bản cài đặt như sau:

 • Bản 7.0:

yum-config-manager -enable remi-php70 yum -y set up php php-opcache php-mysql

 • Bản 7.1:

yum-config-manager -enable remi-php71 yum -y set up php php-opcache php-mysql

 • Bản 7.2:

yum-config-manager -enable remi-php72 yum -y set up php php-opcache php-mysql

 • Bản 7.3:

yum-config-manager -enable remi-php73 yum -y set up php php-opcache php-mysql

Trong bài này, mình cài phiên bản 7.2

Sau lúc cài đặt xong, thực hành restart lại apache:

systemctl restart httpd

Tiến hành đánh giá kết quả. Ta thêm file sau:

echo “<?php phpinfo();?>” > /var/www/html/data.php

Sau đấy restart lại apache:

systemctl restart httpd

Vào trình thông qua, gõ trên thanh url liên hệ sau:

<liên hệ ip>/data.php

Lúc màn hình này xuất hiện, bạn đã thực hành thành công!