Giới thiệu, chỉ dẫn cơ bản về cài đặt và dùng WordOps

WordOps là 1 bản fork của EasyEngine v3. 1 phiên bản nâng cấp hơn và hoạt động siêu tuyệt vời. Ko chỉ nâng cấp những gói PHP lên 7.2, 7.3 và Nginx 1.16 mới nhất tương trợ Brotli, WebP. WordOps còn tiến hành tối ưu PHP-FPM dùng Unix socket giúp trang có thời kì phản hồi nhanh hơn .

Giả dụ bạn dùng Ubuntu/Fedora (requires Ubuntu Server 16.04/18.04/19.04 or Debian 8/9/10) .WordOps là 1 sự lựa chọn phải chăng cho bạn để cài đặt những webservice cũng như quản lý những web site của mình tiện dụng.

1 số tính năng tiêu biểu của WordOps có thể đề cập tới như :

 • Dễ dàng cài đặt: Trình cài đặt tự động sở hữu chỉ 1 lệnh .
 • Triển khai nhanh: Cài đặt WordPress, Nginx, PHP, MySQL & Redis nhanh và tự động
 • Bản dựng Nginx tùy chỉnh: Nginx 1.16.1 – Tương trợ TLS v1.3 Cloudflare HTTP / 2 HPACK & Brotli
 • Cập nhật: PHP 7.2, 7.3 & 7.4, MariaDB 10.3 & Redis 5.0
 • Bảo mật: Bảo mật WordPress sở hữu Nginx location directives
 • Mạnh mẽ: Cấu hình Nginx được tối ưu hóa sở hữu nhiều bộ đệm.
 • SSL: Tên miền, tên miền phụ và ký tự đại diện Hãy mã hóa chứng chỉ SSL bằng API DNS
 • Tiên tiến: SSL / TLS được bảo mật sở hữu ciphers_suite mạnh mẽ, giao thức TLS tiên tiến và tương trợ HSTS
 • Giám sát: Lưu lượng Vhost Nginxtrực tiếp sở hữu ngx_vts_module và giám sát máy chủ sở hữu Netdata
 • Thân thiện sở hữu người mua: Bảng điều khiển WordOps sở hữu những công cụ / giám sát trạng thái máy chủ
Xem Thêm  Chỉ dẫn phương pháp dùng Ahrefs miễn phí tổn cho SEOer

Bước 1 – Cài đặt WordOps

Hệ điều hành tương trợ :

Ubuntu 18.04 LTS (bionic) x86_64 16.04 LTS (xenial) x86_64 Debian 9 (stretch) x86_64 10 (buster) x86_64 Raspbian 9 (stretch) armv7l 10 (buster) armv7l

Mặc dầu WordOps chỉ nặng khoảng 100MB và chỉ cần khoảng 512MB RAM, Tuy nhiêu tôi khuyên bạn nên dùng 1 VPS có cấu hình tối thiểu như sau :

 • 20GB SSD storage
 • 2GB RAM

Những hệ ảo hoá VPS tương trợ :

 • VMware
 • XEN
 • OpenVZ
 • KVM
 • Hyper-V
 • LXC / LXD

Những port cần được mở trên VPS:

Service Port Inbound Outbound Notes SSH 22 ✓ ✓ Port mặc định truy cập SSH và cài đặt . HTTP 80 ✓ ✓ Nginx pay attention on port 80 HTTPS 443 ✓ ✓ Nginx pay attention on port 443 WordOps Backend 22222 ✓ ✓ WordOps backend hoạt động trên port này. GnuPG 1137 ✓ Cần để import những APT repositories GPG keys.

One-Step Automated Set up

Giả dụ bạn ko rành về quản lý, dùng lệnh hay tuỳ biến cấu hình, Sau lúc ssh vào VPS bạn cài đặt bằng 1 lệnh duy nhất như sau:

wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo

Hoặc cài đặt từ git như sau :

git clone https://github.com/WordOps/WordOps.git cd WordOps/ sudo bash set up

Như vậy bạn đã cài đặt hoàn thành.

Handbook Set up

Giả dụ bạn là 1 người thích tự tuỳ biến và cài đặt mọi thứ, bạn có thể cài đặt từng bước theo chỉ dẫn sau, để hiểu hơn về những thiết lập WordOps và cài đặt.

Xem Thêm  Mẹo khôi phục account Google bị xóa vĩnh viễn mà bất kỳ ai cũng khiến được

Cài WordOps dependencies

# replace packages checklist apt-get replace # On Ubuntu apt-get -option=Dpkg::choices::=-force-confmiss -option=Dpkg::choices::=-force-confold -assume-yes set up build-essential curl gzip python3-pip python3-wheel python3-apt python3-setuptools python3-dev sqlite3 git tar software-properties-common pigz gnupg2 cron ccze rsync apt-transport-https tree haveged ufw unattended-upgrades tzdata ntp # On Debian apt-get -option=Dpkg::choices::=-force-confmiss -option=Dpkg::choices::=-force-confold -assume-yes set up build-essential curl gzip dirmngr sudo python3-pip python3-wheel python3-apt python3-setuptools python3-dev ca-certificates sqlite3 git tar software-properties-common pigz apt-transport-https gnupg2 cron ccze rsync tree haveged ufw unattended-upgrades tzdata ntp

Tạo Thư mục chứa file thiết lập WordOps

mkdir -p /var/log/wo /var/lib/wo/tmp /var/lib/wo-backup

Replace PIP

python3 -m pip set up -U pip python3 -m pip set up -U setuptools wheel

Cài WordOps

# set up wordops from PyPi python3 -m pip set up -U wordops # copy configuration cp -rf /usr/native/lib/python3.*/dist-packages/usr/* /usr/ cp -rn /usr/native/lib/python3.*/dist-packages/and so on/* /and so on/ cp -f /usr/native/lib/python3.*/dist-packages/and so on/bash_completion.d/wo_auto.rc /and so on/bash_completion.d/wo_auto.rc

Cài đặt acme.sh để thiết lập SSL

# clone the repository git clone https://github.com/Neilpang/acme.sh.git /decide/acme.sh -q # create conf listing mkdir -p /and so on/letsencrypt/{config,dwell,renewal} # set up acme.sh cd /decide/acme.sh ./acme.sh -install -home /and so on/letsencrypt -config-home /and so on/letsencrypt/config -cert-home /and so on/letsencrypt/renewal # allow auto-upgrade /and so on/letsencrypt/acme.sh -config-home ‘/and so on/letsencrypt/config’ -upgrade -auto-upgrade # create .well-known listing mkdir -p /var/www/html/.well-known/acme-challenge # set www-data as proprietor chown -R www-data:www-data /var/www/html /var/www/html/.well-known # set permissions chmod 750 /var/www/html /var/www/html/.well-known

Cài đặt WP-CLI – Trình dòng lệnh để tương tác quản lý sở hữu wordpress .

wget -qO /usr/native/bin/wp https://uncooked.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar chmod +x /usr/native/bin/wp

Kích hoạt tính năng bash_completion

supply /and so on/bash_completion.d/wo_auto.rc

Cài đặt những stacks cho WordOps

wo stack set up

Những thành phần được cài đặt bao gồm:

Xem Thêm  3 Bước Mua Bán Coin Để Đầu Tư Crypto Cho Người Mới

Nginx APT bundle WordOps internet server PHP 7.2 APT bundle PHP7.2-FPM MariaDB 10.3 APT bundle Open-source model of MySQL WP-CLI Binary The WordPress command-line instrument Composer Binary PHP packages supervisor MySQLTuner Binary Command-line instrument lớn tune MySQL Fail2ban APT bundle Authentication bruteforce safety phpMyAdmin Net App MySQL server internet interface Adminer Net App light-weight phpMyAdmin various OpcacheGUI Net App internet interface for Opcache monitoring Netdata Binary Monitoring suite Anemometer Net App MySQL Sluggish Question Monitor WordOps dashboard Net App Bootstrap template for WordOps backend eXtplorer Net App Net File supervisor cheat.sh Binary Command-line Linux cheatsheet Sendmail APT bundle Sendmail MTA

WordOps backend

Sau lúc cài đặt hoàn thành, bạn sẽ nhận được hyperlink truy cập vào backend , bạn có thể lấy lại mã xác thực backend này bằng cú pháp:

wo safe -auth

Sau đấy bạn nhập tên consumer và password bạn muốn dùng, Hyperlink truy cập của bạn sẽ có dạng:

https://IP_VPS:22222

Giả dụ bạn muốn hyperlink quản lý backend của mình theo dạng tên area, bạn có thể cài đặt bằng lệnh sau (Trong đấy server.area.tld là hostname của bạn ):

wo website create server.area.tld -le

Kích hoạt UFW Firewall

Giả dụ bạn chưa cài đặt firewall nào lên server của mình, bạn có thể cài đặt ufw của WordOps, bản này sẽ bao gồm 1 số rule được ufw tuỳ chỉnh.

wo stack set up -ufw

Như vậy qua bài viết quý khách đã cài đặt hoàn thành WordOps lên hệ điều hành Ubuntu/Fedora hoàn thành.

Phần tiếp theo tôi sẽ chỉ dẫn chi tiết cho quý khách bí quyết :

 • Thêm web site vào quản lý
 • Những lệnh và thao tác dùng quản lý WordOps
 • Cài đặt SSL và 1 số lưu ý khác.

Chúc quý khách thành công.