Dora Manufacturing unit (DORA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử DORA

Dora Manufacturing unit (DORA) là gì?

Dora Manufacturing unit là 1 dự án kết nối giữa cùng đồng dev và những dự án DAO hiện nay trên Ethereum và Polkadot.

Những dev (contributor) sẽ submit những ý tưởng về những thứ DAO cần, họ sẽ nhận được phí tổn. Ngược lại, những DAO có thể dùng những pallet hoặc hợp đồng thông minh để làm cho việc.

Đọc thêm: Đầu tư gì trên Polkadot?

Điểm nổi bật của Dora Manufacturing unit (DORA)

Dự án bao gồm bố phần: Polkadot manufacturing facility, Ethereum manufacturing facility và bridge ảo. Mỗi DAO sẽ có 1 Vault tương trợ những tài sản của họ. Những bên liên quan của DAO sẽ có thể gửi tài sản, rút tài sản và quản lý tài sản của DAO.

 • Trên Polkadot, những chức năng DAO có thể được thêm vào thông qua những pallet.
 • Trên Ethereum, những DAO sẽ triển khai những hợp đồng thông minh quản trị cá nhân thông qua những hợp đồng trên Dora Manufacturing unit.
Xem Thêm  Giá Token và chuyện cái đu quay

Dora Manufacturing unit sẽ cho phép những nhà phát triển thành gửi những pallet được phát triển thành tùy chỉnh và những hợp đồng trên Dora Manufacturing unit.

Bên cạnh đấy, sẽ có những sub-factory trên Polkadot và Binance Good Chain (BSC). Trước lúc dự án lên được Polkadot, thì những workforce có thể dùng sub-factory này để xây dựng pallet trên Ethereum và BSC.

Trong giai đoạn đầu, DAO sẽ bắt buộc chọn cơ sở hạ tầng mà họ muốn xây dựng – Polkadot, Ethereum hoặc BSC tùy thuộc vào mức độ liên quan của họ sở hữu những chuỗi công khai này.

Để thuận tiện, Dora Manufacturing unit sẽ xây dựng 1 cầu nối ảo để đưa những token bên bên cạnh hệ sinh thái polkadot vào Parachain Dora Manufacturing unit để những DAO có thể lưu trữ những tài sản token trong những cross-chain Vault.

Hiện tại, Dora Manufacturing unit thông tin mua lại PentaLaunch (curve.public sale), ứng dụng đấu giá Curve có thể lập trình.

Bằng phương pháp mua lại ứng dụng, Dora Manufacturing unit sẽ có thể phân phối những công cụ cho những DAO và những dự án của nhà phát triển thành mã nguồn mở để huy động vốn trên những curve-giá tự xác định.

Thông tin Token Dora Manufacturing unit (DORA)

Key Metrics DORA

 • Token Identify: DORA Token
 • Ticker: DORA
 • Blockchain: Ethereum.
 • Token Commonplace: ERC-20.
 • Contract: Updating…
 • Token Kind: Utility, Governance.
 • Complete Provide: 10,000,000 DORA
 • Circulating Provide: Updating…

Token Allocation

 • Personal & Public Sale: 26%
 • Basis Reserved: 25%
 • Open Grant: 15%
 • DoraHacks: 10%
 • Crew: 10%
 • Group Grant: 7%
 • Preliminary Liquidity: 7%
Xem Thêm  Stably USD là gì? Stablecoin BRC20 trước tiên trên mạng Bitcoin

Token Sale

Token Sale sẽ được bán qua Westarter, DuckSTARTER, Gate.io, MXC, Bounce & Balancer LBP.

Token Launch Schedule

 • Personal & Public Sale:
  • Personal Sale 1: Trả 25% ở TGE, phần còn lại trả mỗi quý trong vòng 1 5.
  • Personal Sale 2: Trả 30% ở TGE, phần còn lại trả mỗi quý trong vòng 1 5.
 • DoraHacks: Mở khóa mỗi quý trong vòng 2 5.
 • Crew: Mở khóa mỗi quý trong vòng 2 5.

Token Use Case

 • DAO Staking: Để tạo được 1 DAO, khách hàng cần stake DORA.
 • Trả thưởng cho validator, nominator: Sau lúc lên Kusama, DORA lạm phát sẽ được trả thưởng cho những bên này.
 • Phí tổn mạng lưới: 1 số Pallet sẽ tính phí tổn, phí tổn này sẽ được trả bằng DORA.
 • Staking Reward: Khách hàng stake DORA sẽ nhận được phí tổn mạng lưới nói trên.
 • Phí tổn thanh toán: Những thanh toán trên Parachain đòi hỏi phí tổn, phí tổn này cũng sẽ trả bằng DORA.
 • Governance: DORA holder sẽ có quyền quản trị hệ thống.

Để hiểu thêm về hệ sinh thái Polkadot và Kusama, anh em đọc thêm tại: Bạn biết gì về Polkadot và Kusama?

Bí quyết kiếm và sở hữu DORA Token

 • Trở nên validator, nominator xác nhận mạng lưới.
 • Stake DORA.
 • Bên cạnh ra, khách hàng có thể mua trên những sàn tương trợ DORA.

Ví lưu trữ & sàn thanh toán DORA Token

Ví lưu trữ DORA

Do Dora Manufacturing unit hiện chưa phát hành token, nên chưa rõ tiêu chuẩn token là gì. Coin98 Pockets hiện tại đang tương trợ Multi-chain (Ethereum, Heco,…), nên DORA nhiều khả năng cũng sẽ được tương trợ trên Coin98 Pockets.

Xem Thêm  Gala Video games (GALA) là gì? Thông tin chi tiết về dự án Gala Video games

Thanh toán DORA trên ví Coin98 Pockets

DORA sẽ IDO trên những ứng dụng đã nói trên. Đối sở hữu Westarter và DuckSTARTER, anh em có thể dùng Coin98 Pockets kết nối để thực hành mua IDO.

Đọc thêm: Chỉ dẫn tham dự IDO WeStarter trên HECO Chain chi tiết và dễ hiểu

Roadmaps & Updates

Những mục tiêu tiếp theo trong tương lai của dự án:

 • Vận động những pallet chính sang Substrate.
 • Tích hợp HackerLink.
 • Chạy trợ cấp tài trợ bậc 2 trên Kusama.
 • Khởi chạy Parachain POA trên Rococo và Kusama.
 • Phát hành Impartial Shopper Frontend cho DAO-as-a-Service.
 • Khởi đầu DAO-as-a-Service cho Kusama DAOs.
 • Nâng cấp đồng thuận mạng lên NPoS trên Kusama.
 • Triển khai Parachain Mainnet trên Polkadot.
 • Khởi đầu DAO-as-a-Service cho Polkadot DAO.
 • Kích hoạt cross-chain Vault.
 • Xóa Sudo.

Đội ngũ dự án, Nhà đầu tư & Đối tác

Đội ngũ dự án

Updating…

Nhà đầu tư

Dora Manufacturing unit được tương trợ bởi Block Dream Fund – 1 quỹ tương trợ những dự án tiềm năng của Okex.

Đối tác

Updating…

Dự án tương tự

Updating…