[cPanel] – Chỉ dẫn cài đặt thủ công web site WordPress trên Cloud Internet hosting

Bước 1 : Tạo Database cho Web site

Truy cập cPanel của bạn và tới MySQL® Databases

Tại phần Create New Database bạn nhập tên ngắn gọn của database sau đấy nhấn Create Database

Tại MySQL Customers bạn cần tạo Consumer cho Database của mình. Nhập thông tên consumer và mật khẩu của bạn và nhấn Create Consumer ( thông thường mình sẽ tạo Database và Consumer có tên giống nhau ).

Add Consumer Lớn Database :

Bạn cần chọn Database và Consumer mà bạn đã tạo , sau đấy nhấn Add

Bạn có thể add đủ quyền cho Consumer nên mình chọn All PRIVILEGES sau đấy nhấn Make Modifications

Bạn cũng có thể tạo DatabaseConsumer theo trình tự MySQL® Database Wizard phương pháp thức tạo và chức năng cũng tương tự có phương pháp tạo bên trên. Như vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo Database trên cPanel để có thể dùng, để truy cập bạn có thể vào bằng phpMyAdmin.

Bước 2 : Tải lên mã nguồn WordPress

Bạn có thể tải mã nguồn WordPress tại đây : https://wordpress.org/obtain/

Truy cập vào Public_html để tải lên tệp tin mã nguồn của mình, trường hợp bạn muốn cài cho Addon area, thì trong Recordsdata Supervisor sẽ có thư mục có tên trùng có area ngang hàng có public_html lúc bạn đã thêm Addon Area bạn chỉ cần tải vào đấy. Nhấn Add để qua trình tải lên Nhấn Choose File hoặc bạn có thể túm tệp tin và thả vào khuôn tải lên, sau lúc tải lên hoàn thành, quay trở lại public_html bạn sẽ thấy tệp tin như hình dưới. Chọn tệp tin và giải nén file bằng phương pháp nhấn vào nút Extract – Gỡ rối : vì bản đóng gói mặc định của WordPress sẽ chưa đúng thư mục nên bạn cần khiến 1 bước nữa để chuyển toàn bộ tệp tin trong thư mục WordPress ra bên cạnh public_html ( Tất nhiên trường hợp bạn đã giải nén và tải đúng thư mục thì ko cần thao tác thêm )

Xem Thêm  Chỉ dẫn dùng Orbiter - Cầu nối chuyên dụng cho những Layer 2 (2023)

Sau lúc tải lên mã nguồn WordPress, truy cập web site của bạn bằng area của mình, tiếp tới bạn sẽ được bắc buộc chọn và cấu hình cơ bản cho Web site

Bước 3 : Cài đặt thông tin cho WordPress

Chọn ngôn ngữ cho WebsiteBạn cần cấu hình Database cho web site có những thông tin Database đã được tạo trước đấy Điền những thông tin Database của bạn và nhấn gửi Điền thông tin web site của bạn, chú ý mật khẩu và tên đăng nhập khách hàng Sau những bước hoàn thành thì bạn đã cài xong web site WordPress, bạn có thể đăng nhập vào web site của mình có những thông tin mà bạn đã điền.