Collateral asset là gì? Hoạt Động của Collateral Asset

Collateral asset là gì?

Trong thế giới của tiền mã hóa và các dự án DeFi (tài chính phi tập trung), khái niệm “collateral asset” (tài sản thế chấp) đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các dịch vụ vay và cho vay. Điều này liên quan đến cách mà người dùng có thể sử dụng tài sản của mình để vay một số tiền từ một nền tảng DeFi hoặc dự án và phải trả lại khoản vay cùng với một khoản phí quy định.

Khái Niệm Tài Sản Thế Chấp

Tài sản thế chấp là các tài sản mà người dùng gửi vào một dự án DeFi như một hình thức bảo đảm cho khoản vay. Thường thì người dùng muốn tận dụng giá trị của tài sản tiền mã hóa mà họ đã nắm giữ mà không cần phải bán chúng. Thay vì bán tài sản để lấy tiền, họ có thể đặt nó làm tài sản thế chấp để vay tiền mà không cần phải mất quyền sở hữu tài sản. Tùy thuộc vào dự án và giao thức, người dùng có thể sử dụng một loạt các tài sản thế chấp, chẳng hạn như Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Stablecoin (USDT, USDC), và nhiều loại token khác.

Hoạt Động của Collateral Asset

Khi người dùng đặt tài sản vào làm collateral, họ có thể vay một số tiền dựa trên giá trị của tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp giúp đảm bảo rằng người dùng sẽ trả lại khoản vay, bởi vì nếu họ không trả lại, tài sản thế chấp sẽ bị mất. Nếu giá trị tài sản thế chấp giảm xuống đáng kể, họ có thể bị yêu cầu đặt thêm tài sản hoặc trả lại một phần khoản vay để duy trì tỷ lệ thế chấp an toàn.

Xem Thêm  FOMO là gì? Sợ Bỏ Lỡ Cơ Hội Hiểu và Kiểm Soát Tâm Lý Giao Dịch

Ví Dụ về Collateral Asset trong Dự Án Lending

Một số dự án DeFi như MakerDAO, Venus và Unit Protocol cho phép người dùng đặt tài sản thế chấp để vay Stablecoin hoặc các token khác. Ví dụ, trong MakerDAO, người dùng có thể đặt Ether (ETH) làm tài sản thế chấp để vay Dai (một Stablecoin được gắn kết với USD). Nếu giá trị của ETH giảm đáng kể, người dùng có thể bị yêu cầu bổ sung tài sản thế chấp để duy trì tỷ lệ thế chấp an toàn. Nếu họ không thực hiện, hệ thống có thể bán tài sản thế chấp để trả khoản vay.

Tóm Lại

Collateral asset (tài sản thế chấp) đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các dịch vụ vay và cho vay trong thế giới tiền mã hóa và DeFi. Điều này giúp người dùng tận dụng giá trị tài sản của họ mà không cần phải bán chúng và mang lại tính linh hoạt trong việc quản lý tài sản và tạo cơ hội giao dịch mới. Tuy nhiên, người dùng cần phải hiểu rõ ràng về cách hoạt động của các dự án và giao thức để đảm bảo an toàn và tránh rủi ro trong việc sử dụng tài sản thế chấp.