Chỉ số CPI là gì? Vì sao Bitcoin và cryptocurrency phản ứng giá có CPI?

Đối có thị trường tài chính, chỉ số CPI được nhà đầu tư mong chờ ko kém vì nó là khía cạnh quan yếu để FED căn cứ quyết định mức lãi suất từ đấy tác động tới dòng tiền. Vậy CPI là gì? CPI tác động như thế nào? Trong bài viết này, Coin98 Insights sẽ phân phối toàn bộ thông tin về chỉ số CPI.

Chỉ số CPI là gì?

Chỉ số CPI (Shopper Value Index) là 1 thước đo cho biết sự thay đổi giá cả của 1 giỏ hàng những mặt hàng và dịch vụ tiêu dùng trong 1 khu vực trong khoảng thời kì nhất định.

Chỉ số CPI thường được dùng để đánh giá mức độ nâng cao giảm của giá cả và lạm phát trong nền kinh tế. CPI được tính toán dựa trên giá của những mặt hàng tiêu dùng, bao gồm thực phẩm, vật liệu xây dựng, năng lượng, dịch vụ y tế và giáo dục, và nhiều hơn nữa.

CPI thường được dùng bởi những nhà kinh tế, chính phủ và những nhà quản lý tài chính để theo dõi mức độ nâng cao giảm của giá cả và lạm phát, từ đấy đưa ra những quyết định về chính sách tiền tệ và kinh tế.

Ở nhiều quốc gia, chỉ số CPI thường được tính toán và công bố bởi cơ quan chính phủ có trách nhiệm quản lý kinh tế và thống kê, dí dụ như Cục Thống kê Tổng hợp tại Việt Nam, Văn phòng Thống kê Quốc gia tại Anh, Tổng cục Thống kê tại Trung Quốc…

Ở Mỹ, Chỉ số CPI được công bố hàng tháng bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (U.S. Bureau of Labor Statistics) và là 1 trong những chỉ số kinh tế chính được theo dõi bởi những nhà quản lý tài chính và những nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Ý nghĩa của chỉ số CPI

Chỉ số CPI (Shopper Value Index) có nhiều ý nghĩa, bao gồm:

 • Đo lường mức độ nâng cao giảm giá cả

Chỉ số CPI là 1 thước đo quan yếu cho biết mức độ nâng cao giảm của giá cả những mặt hàng và dịch vụ tiêu dùng trong 1 khu vực nhất định trong khoảng thời kì nhất định. Nó giúp cho người tiêu dùng, những nhà quản lý tài chính và những chính phủ đánh giá mức độ tác động của lạm phát tới giá cả của những mặt hàng và dịch vụ.

 • Đưa ra những quyết định về chính sách tiền tệ

Chỉ số CPI là 1 trong những khía cạnh quan yếu được dùng để đưa ra những quyết định về chính sách tiền tệ bởi những cơ quan quản lý kinh tế. Trường hợp CPI nâng cao cao, những cơ quan này có thể quyết định nâng lãi suất hoặc giảm sự tiền tệ trong nền kinh tế để kiềm chế lạm phát.

 • Đánh giá mức độ lạm phát

Chỉ số CPI cũng được dùng để đánh giá mức độ lạm phát trong nền kinh tế. Trường hợp CPI nâng cao mạnh, điều này có thể cho thấy mức độ lạm phát đang gia nâng cao, và những chính phủ và nhà quản lý tài chính có thể vận dụng những biện pháp để kiềm chế lạm phát và bảo vệ giá trị của tiền tệ.

 • So sánh mức độ nâng cao giá cả giữa những quốc gia
Xem Thêm  Lạm phát là gì? Bitcoin có nên lời giải hoàn hảo cho bài toán lạm phát?

Chỉ số CPI cũng cho phép so sánh mức độ nâng cao giá cả giữa những quốc gia, giúp người ta đánh giá mức độ vươn lên là kinh tế, tình hình lạm phát và nền kinh tế của những quốc gia.

 • Đưa ra những quyết định đầu tư

Chỉ số CPI cũng có thể được dùng để đưa ra những quyết định đầu tư. Trường hợp CPI nâng cao mạnh, đầu tư vào những khoản đầu tư vốn ko thể nâng cao giá đủ nhanh để đáp ứng có tình hình lạm phát. Ngược lại, lúc CPI giảm, những khoản đầu tư vốn có khả năng nâng cao giá sẽ trở nên hấp dẫn hơn.

Phương pháp tính và đọc kết quả chỉ số CPI

Công thức tính chỉ số CPI

Công thức tính chỉ số CPI là:

Chỉ số CPI = (Giá trung bình trong thời kì hiện tại / Giá trung bình trong thời kì trước đấy) x 100

Nhái sử chúng ta muốn tính chỉ số CPI cho 5 2022 so có 5 2021. Chúng ta sẽ cần có những bước sau:

 • Xác định rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cố định: Trước tiên, xác định những mặt hàng và dịch vụ mà bạn muốn tính toán CPI. Thí dụ: thực phẩm, nhà ở, giao thông, y tế, giáo dục,… Điều này phụ thuộc vào phạm vi và mục tiêu của chỉ số CPI.
 • Xác định trọng số: Gán trọng số cho mỗi mặt hàng hoặc dịch vụ trong rổ tiêu dùng, dựa trên mức độ quan yếu của chúng đối có người tiêu dùng. Thí dụ: trường hợp thực phẩm chiếm 30% trong tổng chi tiêu hàng tháng, thì nó sẽ có trọng số 0.3.
 • Xác định giá trong 5 cơ sở: Chọn 1 5 cơ sở để so sánh giá. Thí dụ, chọn 5 2021 khiến 5 cơ sở.
 • Thu thập dữ liệu giá cả: Thu thập thông tin về giá cả của mỗi mặt hàng hoặc dịch vụ trong rổ tiêu dùng cho cả 5 2021 và 5 2022.

Thí dụ cụ thể về CPI

Sau lúc có những giá trị và trọng số, vận dụng công thức để tính toán chỉ số CPI. Bước này bao gồm:

 • A. Nhân giá của mỗi mặt hàng hoặc dịch vụ trong 5 hiện tại có trọng số tương ứng.
 • B. Nhân giá của mỗi mặt hàng hoặc dịch vụ trong 5 cơ sở có trọng số tương ứng.
 • CPI = (Tổng kết quả từ bước A) / (Tổng kết quả từ bước B) x 100

Thí dụ: Nhái sử chúng ta có 3 mặt hàng trong rổ tiêu dùng: thực phẩm (trọng số 0.3), nhà ở (trọng số 0.4) và giao thông (trọng số 0.3). Chúng ta thu thập dữ liệu giá của những mặt hàng này cho 5 2021 và 5 2022.

Giá của mặt hàng trong 5 2021:

 • Thực phẩm: 100 USD
 • Nhà ở: 500 USD
 • Giao thông: 200 USD

Giá của mặt hàng trong 5 2022:

 • Thực phẩm: 120 USD
 • Nhà ở: 550 USD
 • Giao thông: 220 USD

Vận dụng công thức, ta có:

 • CPI = ((120 x 0.3) + (550 x 0.4) + (220 x 0.3)) / ((100 x 0.3) + (500 x 0.4) + (200 x 0.3)) x 100
 • CPI = (36 + 220 + 66) / (30 + 200 + 60) x 100
 • CPI = 322 / 290 x 100
 • CPI ≈ 111.03

Vậy chỉ số CPI cho 5 2022 so có 5 2021 là khoảng 111.03.

Đọc kết quả chỉ số CPI

Sau lúc tính toán chỉ số CPI, bạn có thể phân tách và diễn giải kết quả để hiểu sự thay đổi trong mức độ lạm phát và tác động của nó tới giá cả tiêu dùng.

Trường hợp chỉ số CPI lớn hơn 100, có nghĩa là giá cả tiêu dùng đã nâng cao so có 5 cơ sở. Thí dụ, trường hợp CPI là 111.03, tức là giá cả tiêu dùng đã nâng cao khoảng 11.03% so có 5 2021.

Trường hợp chỉ số CPI bé hơn 100, có nghĩa là giá cả tiêu dùng đã giảm so có 5 cơ sở.

Xem Thêm  SafePal (SFP) là gì? Khám phá những sản phẩm nổi bật trên SafePay

Chỉ số CPI càng cao, mức độ lạm phát càng cao, và sự tác động tới đời sống tiêu dùng càng lớn.

Lưu ý rằng dí dụ trên chỉ là 1 dí dụ fake định và chỉ để minh họa bí quyết tính toán chỉ số CPI. Trong thực tế, quy trình có thể phức tạp hơn và bắc buộc dữ liệu chi tiết và phân tách chính xác hơn.

Tác động của chỉ số CPI tới thị trường

Tác động của chỉ số CPI tới kinh tế truyền thống

CPI có thể tác động tới chính sách tiền tệ của nhà băng trung ương, đặc biệt là việc điều chỉnh lãi suất. Trường hợp CPI nâng cao, nhà băng trung ương có thể nâng cao lãi suất để kiềm chế lạm phát và giữ cho giá cả ổn định. Ngược lại, trường hợp CPI giảm, nhà băng trung ương có thể giảm lãi suất để kích thích nâng cao trưởng kinh tế.

Điều này đúng có khoảng thời kì vừa qua lúc thế giới vừa trải qua dịch Covid-19. Để cứu những công ty, chính phủ đã bắt buộc hạ lãi suất, tạo động lực cho người dân chi tiêu và khôi phục nền kinh tế. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra giai đoạn tiền rẻ làm giá cả của tài sản nâng cao lên đáng nhắc từ đấy dẫn tới lạm phát.

Vì vậy, để kìm hãm lạm phát, FED đã liên tục nâng cao lãi suất từ mốc 0.25% vào tháng 2/2022 cho tới nay là tháng 5/2023 có mức lãi suất là 5.25%. Theo dự kiến của những chuyên gia, đây có thể đã là vùng đỉnh của lãi suất. Tuy nhiên, FED cho biết sẽ ko sớm hạ lãi suất trường hợp như lạm phát ko giảm.

Tác động của chỉ số CPI tới thị trường Foreign exchange

CPI có thể tác động tới tỷ giá tiền tệ. Trường hợp CPI nâng cao, đồng tiền của 1 quốc gia có thể trở nên hấp dẫn hơn đối có những nhà đầu tư và những nhà buôn bán nước bên cạnh, dẫn tới sự nâng cao giá của đồng tiền đấy. Ngược lại, trường hợp CPI giảm, đồng tiền của 1 quốc gia có thể trở nên kém hấp dẫn hơn, dẫn tới sự suy giảm giá trị của đồng tiền đấy.

Tác động của chỉ cố CPI tới thị trường hàng hóa

CPI có thể tác động tới giá cả của hàng hoá. Trường hợp CPI nâng cao, chi chi phí chế tạo và tải những sản phẩm sẽ nâng cao, dẫn tới sự nâng cao giá của hàng hoá. Ngược lại, trường hợp CPI giảm, chi chi phí chế tạo và tải hàng hoá có thể giảm, dẫn tới sự giảm giá của hàng hoá.

Tác động của chỉ cố CPI tới thị trường Crypto

Hiện tại, thị trường crypto và Bitcoin có phản ứng đáng nhắc đổi có tin tức công bố chỉ số CPI. Thông thường sẽ có 2 trường hợp sau:

 • Chỉ số CPI cao hơn dự đoán => FED có cơ sở nâng cao lãi suất => Hút dòng tiền ra khỏi thị trường rủi ro => Giá BTC phản ứng giảm.
 • Chỉ số CPI thấp hơn dự đoán => FED có cơ sở giữ nguyên hoặc giảm nhẹ lãi suất => Dòng tiền chảy vào thị trường rủi ro như cryptocurrency => Giá BTC phản ứng nâng cao.

Tuy nhiên trong 5 2022 và 2023 vừa qua, thị trường ko có cơ sở để kỳ vọng FED sẽ hạ lãi suất mà chỉ có nâng cao ít (thường là nâng cao 0.25%) hoặc nâng cao nhiều (từ 0.75% trở lên). Vì vậy, trong 1 số trường hợp lúc FED nâng cao lãi suất thấp hơn kỳ vọng của thị trường thì giá Bitcoin vẫn nâng cao.

Xem thêm: FED là gì? FED tác động thế nào tới thị trường crypto?.

Chỉ số CPI có bắt buộc là chỉ báo cho xu hướng của Bitcoin?

Xem Thêm  Mã bưu chính là gì? Bảng Zip/Postal Code 63 tỉnh/thành Việt Nam [Zipcode Vietnam 2023]

Tin tức thông tin về chỉ số CPI là thông tin quan yếu đối có thị trường tài chính truyền thống và có tác động tới giá của Bitcoin tại thời điểm nhất định. Tuy nhiên, thực tế chỉ số này chỉ được nhắc tới lần trước tiên bởi những trang báo lớn của crypto vào giữa 2021. Còn trước đấy, dù chỉ số CPI có được thông tin thì giá Bitcoin cũng ko có phản ứng vì cùng đồng trong thị trường ko chú ý tới tin này.

Như vậy, liệu chỉ số CPI có thực sự tác động tới xu hướng của Bitcoin hay ko? Hay nó chỉ là 1 thủ thuật của những trang truyền thông để hợp pháp hoá đường giá của Bitcoin lúc có tin tức xuất hiện.

Điều này khá giống có tin tức “Tether in USDT” trong thời điểm 5 2019-2020, lúc có tin tức Tether phát hành thêm USDT, giá Bitcoin và thị trường tức thời nâng cao trưởng. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại (2021-2023) thì tin tức này ko còn tác động tới giá của Bitcoin nữa.

Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng chỉ số CPI có tác động tới thị trường crypto nhưng chỉ trong thời kì ngắn và tác động nhiều tới những nhà thanh toán ngắn hạn. Còn trong xu hướng dài hạn, chỉ số CPI nên được hài hòa có nhiều chỉ số khác để có được góc nhìn khách quan hơn.

Đối có những nhà đầu tư dài hạn, quý khách nên chú ý nhiều hơn về:

 • Thông tin liên quan tới lãi suất và dòng tiền của FED.
 • Sự vươn lên là của thị trường Crypto và DeFi nói chung.
 • Xu hướng vươn lên là của Bitcoin (Thí dụ: Bitcoin Finance).

Đây là 1 số khía cạnh có sự tác động quản lý tới giá của Bitcoin nhiều hơn chỉ số CPI.

Hạn chế của CPI

Mặc dầu chỉ số CPI là 1 trong những chỉ số quan yếu nhất để đánh giá mức độ lạm phát và sự nâng cao giá của hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, nhưng nó cũng có 1 số hạn chế sau đây:

 • Ko phản ánh toàn bộ sự khác biệt giữa những nhóm dân số: CPI tính toán giá trung bình của đa số những mặt hàng tiêu dùng, ko phân biệt giữa những người giàu và người nghèo hoặc giữa những khu vực địa lý.
 • Ko phản ánh chất lượng sản phẩm: CPI đo lường sự thay đổi giá cả, nhưng nó ko đánh giá chất lượng sản phẩm. Mặc dầu giá cả của 1 sản phẩm có thể giảm xuống, nhưng chất lượng của sản phẩm đấy có thể giảm đi, và ngược lại.
 • Ko phản ánh sự thay đổi về sở thích tiêu dùng: CPI tính toán giá trung bình của những mặt hàng tiêu dùng, tuy nhiên, sở thích tiêu dùng của người tiêu dùng có thể thay đổi theo thời kì.
 • Ko phản ánh sự thay đổi của giá cả quốc tế: CPI tính toán giá cả của những mặt hàng tiêu dùng trên thị trường nội địa, nhưng ko phản ánh sự thay đổi của giá cả quốc tế. Lúc giá cả quốc tế thay đổi, những mặt hàng nhập khẩu và xuất khẩu cũng sẽ thay đổi theo, điều này có thể tác động tới chỉ số CPI.

Bên cạnh ra, quý khách cũng có thể đọc thêm những bài viết khác liên quan tới tài chính truyền thống như:

 • SEC là gì và hoạt động của SEC trong thị trường tài chính như thế nào tại đây.
 • Vai trò của những loại chứng khoán có nhà đầu tư tại đây.