BZx (BZRX): A Tokenized Margin Buying and selling & Lending Protocol

bZx Protocol là gì?

bZx là giao thức cho phép người mua xây dựng những ứng dụng về vay, cho vay và thanh toán ký quỹ (margin buying and selling) phi tập trung.

Hiện tại, 2 sản phẩm được vươn lên là trên nền của giao thức bZx đấy là Torque và Fulcrum:

  • Torque: Nền móng cho phép người mua vay tài sản tiền điện tử có lãi suất vay cố định.
  • Fulcrum: Nền móng cho phép người mua cho vay và thanh toán ký quỹ tài sản tiền điện tử.

Đọc thêm: Tìm hiểu về Margin Buying and selling

bZx Tokenomics

Giao thức bZx có token quản trị là BZRX có 2 mục đích dùng là Governance, Staking:

Governance: Người nắm giữ BZRX có quyền biểu quyết quản trị những hoạt động của giao thức bZx như:

  • Duy trì & quản lý quỹ quỹ bảo hiểm (insurance coverage fund).
  • Tài sản được tương trợ & tỷ lệ lãi thu từ người cho vay.
  • Tỷ lệ lạm phát & phân phối BZRX token.

Staking: Người nắm giữ BZRX có thể staking để nhận được (1) doanh thu tạo ra của bZx protocol (2) phí tổn và BAL token nhận từ pool thanh khoản của BZRX trên Balancer.

Đọc thêm: Tìm hiểu về Staking

BZRX token distribution

Tổng cung cố định của BZRX là 1,030,000,000 token và được phân chia ra làm cho 6 phần là Vesting tokens, Presale, Staff, BZX Builder Fund, Safety & Alignment Fund và Ecosystem Fund.

Xem Thêm  KIRA Community (KEX) là gì? Toàn tập thông tin về KEX Token

Vesting tokens

21.35% ~ 219,889,933 BZRX token dùng để phân bổ cho đối tác chiến lược (strategic companions) và backers.

Pre-sale

13.65% ~ 140,610,067 BZRX token được bán ra cùng đồng vào 5 2018.

Staff

20% ~ 206,000,000 BZRX token do đội ngũ vươn lên là nắm giữ.

BZRX Builder Fund

20% ~ 206,000,000 BZRX dùng để làm cho ngân sách audit, bảo mật và duy trì hoạt động vươn lên là của giao thức bZx. Số token này được quản lý bởi bZx DAO.

Safety & Alignment Fund

5% ~ 51,500,000 BZRX token được phân bổ cho chương trình giải cứu dealer / người cho vay, bug bounties, đánh giá bảo mật và liên quan quản trị của giao thức.

Ecosystem Fund

20% ~ 206,000,000 BZRX dùng làm cho quỹ vươn lên là hệ sinh thái bZx. Trong đấy 3% dùng vào chương trình liquidity mining, 17% còn lại dùng vào chương trình payment mining.

aVJIQL67QZ5a0njLX4IHGisb4CrYxL9dRoe9_jDB71ZYzH4kaw55syZDjwN_MchTadO01FmMpVnzmkpEt1DzFlDoocH79_IhBRYr1OQLJmexW4SKWl8Wn_gZYe-s8chP0-uVZ45l

bZx Vesting token (vBZRX)

BZRX có thời kì giải ngân là 4 5 khởi đầu nhận token sau 6 tháng cliff. bZx đã token hoá (tokenized) số BZRX token bị giải ngân thành vBZRX để có thể thanh toán ở secondary market. Những ví sở hữu vBZRX sẽ nhận BZRX mỗi lúc BZRX token được mở khoá.

CVHWRplQt6mcRtL77nYml9RxnKNycgGs_UHqVrXpZB1uW99rvJW_DXVIP8yO2pPMc8W1WpkcDGI2EdHT6aO45chUbOoXwo4sxI3k-LcMxhkBLlgmifQk55xpiFOmLZbMRfSv9uHc

bZx Token Mannequin

Provide Facet: BZRX vẫn chưa phân phối hết token ra thị trường, hiện tại lượng token đang được lưu thông trên thị trường là ~ 13.65%. Thêm nữa, lượng bZx vesting token (vBZRX) được lưu thông trên thị trường vẫn chưa đếm được. Bên cạnh ra, bZx ko có thời kì vesting rõ ràng.

Xem Thêm  Phân tách mô hình hoạt động PancakeSwap (CAKE)

Demand Facet: Nhu cầu mua BZRX chỉ tới từ việc staking để chia sẻ doanh thu tạo ra từ giao thức bZx. bZx thu 3 loại phí tổn gồm 0.09% phí tổn khởi đầu (origination payment), 0.15% phí tổn thanh toán (buying and selling payment), và 10% phí tổn lãi suất.

iiQAQpPucdK-TlOslV0FBcbElshPCXNp21DqVmfVMrDkfr3dn6iRc-HE7cNTEW8mvh2ve7prdbrs2EwJbl6XbXNBEjd0eOUe8tpeB-Uqrl9pznq-TQobp7U1euef2tBJKQw147wU

bZx Attacked

bZx, 1 trong những giao thức bị tấn công nhiều lần nhất trong DeFi, tính tới thời điểm hiện tại bZx đã bị tấn công 3 lần và thiệt hại hơn 9 triệu đô.

  • Cuộc tấn công lần 1 & 2 diễn ra vào tháng 02/2020, attacker dùng flash loans để làm cho giá khiến cho bZx thiệt hại hơn $945k đô.
  • Lần tấn công thứ 3 diễn ra vào tháng 09/2020, attacker tận dụng lỗi nhân đôi tài sản iTokens khiến cho bZx thiệt hại hơn $8.1 triệu đô.

Đọc thêm: Tìm hiểu về Flash Loans

Conclusion

bZx, 1 trong những dự án tập trung vươn lên là về thanh toán ký quỹ phi tập trung đời đầu. Dù rằng chịu thiệt hại nặng nề về nhãn hiệu và tài chính sau 3 lần bị tấn công, nhưng bZx vẫn tiếp tục cải thiện giao thức của họ ngày càng phải chăng hơn.

Điều này biểu hiện ở nhiều chi tiết như: 1) thêm những chức năng mới 2) phân bổ nguồn lực cho bảo mật hơn thông qua việc audit 3) tổng số tiền giao thức cao hơn trước thời điểm bị tấn công…