Vitalik Buterin Kêu Gọi Xây Dựng Blockchain Doanh Nghiệp Mới Trên Ethereum

Vào ngày cuối cùng của hội nghị Permissionless II, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã chia sẻ về triển vọng của việc xây dựng một loại blockchain doanh nghiệp mới dựa trên nền tảng Ethereum. Ông đã bắt đầu bằng việc chúc mừng sự tiến bộ trong việc chấp nhận tính năng trừu tượng hóa tài khoản, đặc biệt từ các nhóm phát triển ở Đông Á, nhấn mạnh sự gia tăng về khả năng kỹ thuật trong khu vực này.

Buterin đã nêu rõ sự thay đổi đáng kể trong cộng đồng blockchain của Đông Á và ghi nhận sự tham gia sâu sắc và tài năng kỹ thuật của họ, đặc biệt là trong lĩnh vực ví điện tử.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc liên tục phát triển phần mềm để làm cho giao dịch trên blockchain trở nên an toàn hơn. Ví dụ, ông đã đề cập đến tiện ích mở rộng của trình duyệt Fire, giúp dễ dàng theo dõi các yêu cầu chữ ký ví và làm cho chúng trở nên dễ đọc hơn.

Buterin cũng tôn vinh cơ sở hạ tầng giúp đơn giản hóa quá trình chuyển đổi từ mainnet Ethereum sang các hệ sinh thái Layer 2. Ông đã đề cập đến tiềm năng của “trình xác minh bằng chứng Merkel” để xác minh phi tập trung hoàn toàn các tên miền ENS trên Layer 2, thay vì dựa vào một nhà cung cấp tập trung.

Cuối cùng, Buterin đã kêu gọi việc tạo ra một “ngăn xếp doanh nghiệp” để khuyến khích các công ty hiện tại chuyển từ mô hình tập trung sang mô hình Validium. Đây là một loại rollup sử dụng dữ liệu Layer 2 hiện có, mà không cần phải xây dựng lại hệ thống hoàn toàn.

Xem Thêm  PayPal Nâng Tầm Quan Tâm Đến Layer 2 và Thị Trường NFT

Buterin nhớ lại thời kỳ từ năm 2014 đến năm 2019 khi các blockchain doanh nghiệp gặp khó khăn, thường có cấu trúc như một tập đoàn. Ông nói rằng hầu hết các dự án này thất bại vì yêu cầu chi phí IT lớn để xây dựng và vận hành blockchain, cũng như xây dựng cộng đồng xung quanh nó.

Validium có thể duy trì lợi ích của các hệ thống tập trung nhưng vẫn sử dụng hầu hết cơ sở hạ tầng hiện có. Ông lưu ý rằng các sàn giao dịch xuất bản “bằng chứng về khả năng thanh toán” là một ví dụ của ý tưởng này, gọi đó là “trường hợp sử dụng blockchain doanh nghiệp mà đã bán thành công”.

Các lĩnh vực khác mà Validium có thể tỏa sáng trong bối cảnh doanh nghiệp là chơi game, truyền thông xã hội và quản lý chuỗi cung ứng. Cơ hội này sẽ tăng lên khi bằng chứng không kiến thức (ZK) trở nên phổ biến hơn.