Arcade là gì? Nền móng NFT Lending cho khách hàng cuối

Arcade là gì?

Arcade là 1 NFTs Lending platform, cho phép khách hàng cho vay & đi vay để tạo thanh khoản cho những NFTs.

Arcade là 1 P2P NFT Market cho phép chủ sở hữu NFT mở khóa thanh khoản những NFT của mình trên Ethereum. Những người cho vay nắm giữ stablecoin hoặc ERC20 Token có thể thu được lợi tức bằng phương pháp cho vay có kỳ hạn, những khoản vay sẽ được thế chấp bằng NFT của người đi vay.

Trọng tâm của Arcade là xây dựng 1 lớp cơ sở hạ tầng, cho phép ứng dụng & vươn lên là NFTs như 1 loại tài sản.

Điểm nổi bật của Arcade

1 trong những điểm nổi bật của Arcade là nó được thiết kế như 1 ứng dụng tập trung vào khách hàng cuối, giao diện đơn giản dễ dùng cho tất mọi đối tượng tham dự từ collectors, creators, liquidity suppliers, từ đối tượng Non-Crypto tới khách hàng Crypto lâu 5.

Chi tiết hơn, 1 điểm nổi bật của Arcade là nó tạo điều kiện thuận tiện cho việc khớp lệnh bên cạnh chuỗi ko tin cậy (trustless off-chain order) bằng phương pháp dùng chữ ký số có cấu trúc để xác nhận thời hạn cho vay từ người đi vay và người cho vay, nhưng những khoản cho vay sẽ được giải quyết trên chuỗi (on-chain) để nhận được sự bảo mật từ Ethereum – Blockchain bảo mật hàng đầu trong Crypto.

Xem Thêm  Roco Finance (ROCO) là gì? Toàn tập về tiền điện tử ROCO

Thông tin token của Arcade

Dự án chưa phân phối thông tin chi tiết về native token của Arcade.

Roadmaps & Updates

Dự án ko công khai roadmap vươn lên là cho Arcade.

Đội vươn lên là, nhà đầu tư

Đội vươn lên là

Dự án ko công khai đội ngũ vươn lên là của Arcade trên Web site, cá nhân mình chỉ tìm được twitter của Founder & Co-Founder Arcade, khách hàng có thể observe Gabe Frank & Rob Masiello.

Nhà đầu tư

Những VCs và tổ chức nổi bật đã đầu tư vào Arcade bao gồm nhiều cái tên nổi như: Pantera Capital, Citadel Island Ventures, Blockchain Fund, Golden Tree Asset Administration, Eniac Ventures, Protofund, Lemniscap,…

Dự án tương tự

Nexo NFT Lending: Nexo là 1 dịch vụ cho vay Crypto, sắp đây Nexo ra mắt thêm dịch vụ NFT Lending, cho phép cho vay và đi vay 1 số NFT phổ biến trong Crypto.

Xem thêm EZ Token (EZT) – Toàn tập về tiền điện tử EZT