AR Coin là gì? Điểm Độc Đáo của Arweave

AR Coin là gì?

Arweave  (AR Coin) không phải là một tên xa lạ trong cộng đồng blockchain. Được xây dựng trên công nghệ blockweave, Arweave là một mạng lưu trữ phi tập trung (decentralized storage network) mang đến khả năng lưu trữ thông tin, ứng dụng và lịch sử với giá trị vô thời hạn. Arweave cho phép lưu trữ dữ liệu một cách bền vững và an toàn, thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng phi tập trung.

Hành Trình Đặc Biệt của Arweave

Năm 2017, Arweave xuất hiện dưới tên gọi là Archain. Tuy nhiên, nó đã thay đổi tên thành Arweave vào năm 2018 sau khi đội ngũ phát triển Arweave được chấp nhận tham gia vào chương trình khởi nghiệp tăng trưởng Techstars.

Điểm Độc Đáo của Arweave

  • Blockweave: Blockweave, cấu trúc dữ liệu tương tự blockchain, được thiết kế độc đáo để cho phép việc lưu trữ trên chuỗi có thể mở rộng một cách hiệu quả về chi phí. Mặc dù lượng dữ liệu tăng lên, số lượng hash cần thiết cho quá trình đồng thuận giảm, từ đó giảm bớt chi phí lưu trữ. So sánh với các hệ thống hiện có, Arweave có khả năng tăng số lần giao dịch trên giây (TPS) và giảm chi phí lưu trữ lâu dài đáng kể.
  • Proof of Access: Arweave cho rằng cơ chế đồng thuận truyền thống như Proof of Work của Bitcoin không bền vững khi sử dụng năng lượng để duy trì hệ thống. Proof of Access là một cơ chế mới, tạo điều kiện cho việc lưu trữ dữ liệu bên ngoài hợp lý. Thay vì cạnh tranh về việc tiêu thụ năng lượng, Proof of Access khuyến khích các máy đào cạnh tranh để cung cấp nhiều bản sao của dữ liệu được lưu trữ.
  • Wildfire: Wildfire là hệ thống tự tổ chức của Arweave, đảm bảo rằng các máy đào lưu trữ và chia sẻ dữ liệu một cách nhanh chóng, tạo danh tiếng tích cực. Cơ chế này giúp tối ưu hóa quy trình khai thác và chia sẻ dữ liệu trong mạng.
  • Blockshadows: Để hỗ trợ lưu trữ dữ liệu on-chain lâu dài, Arweave đã xây dựng hệ thống blockshadows. Thay vì di chuyển toàn bộ block, hệ thống này chỉ di chuyển một “shadow” của block, giúp tiết kiệm tài nguyên mạng và xử lý các block lớn một cách hiệu quả.
Xem Thêm  ChiliZ (CHZ) là gì? Các Điểm Nổi Bật Của ChiliZ

Kết Luận

Arweave không chỉ đơn thuần là mạng lưu trữ phi tập trung, mà còn là sự kết hợp của các công nghệ và cơ chế đồng thuận độc đáo. Cách Arweave xử lý việc lưu trữ dữ liệu và khả năng tiết kiệm tài nguyên là điểm độc đáo và đầy tiềm năng. Nhờ sự sáng tạo này, Arweave có thể tiếp tục là một cái tên quan trọng trong lĩnh vực lưu trữ phi tập trung và ứng dụng blockchain.