Alto Market là gì? Toàn tập về NFT Market Alto Market

Alto Market là gì?

Alto Market là NFT Market được xây dựng trên Canto Blockchain. Tương tự như Canto, Alto Market cũng sẽ phát triển thành theo hướng Free Public Infrastructure (FIP) mà Canto đang theo đuổi. Do đấy tại Alto, giao thức hoàn toàn ko thu chi phí nền móng trên mỗi NFT được bán ra mà người mua chỉ cần trả chi phí bản quyền cho những nghệ sĩ.

Đọc thêm: Canto Community là gì?

Sản phẩm & doanh thu của Alto Market

Sản phẩm của Alto Market

Alto NFT Market

Alto là sàn thanh toán những non-fungible (NFTs), cho phép người mua đăng bán, trao đổi và thanh toán tài sản kỹ thuật số của mình nhờ vào hợp đồng thông minh trong kỹ thuật blockchain.

Alto Market còn phân phối tính năng tạo NFT trên nền móng. Có 2 loại chính là “Single”, cho 1 NFT duy nhất và “A number of” có nhiều NFT có hình dáng giống nhau.

Là NFT Market trước tiên trên Canto Blockchain, hoạt động thanh toán Alto Market trong tháng 1/2023 đã chiếm tới 30% tổng hoạt động trên mạng lưới Canto blockchain, đạt tổng thanh toán vượt 2 triệu CANTO.

Xem Thêm  Hedge (HDG, USH) là gì? Toàn tập về tiền điện tử HDG, USH

Doanh thu của Alto Market

Vì Alto ko thu chi phí nền móng, nên hầu hết nguồn doanh thu hoạt động sẽ dựa vào Contract Secured Income (CSR). CSR là cơ chế thưởng trên Canto Blockchain, những nhà phát triển thành sản phẩm như Alto sẽ được chia sẻ 1 phần chi phí thanh toán lúc có nhiều thanh toán liên quan tới NFT Market này xảy ra trên Canto Blockchain.

Điểm nổi bật của Alto Market

Ko thu chi phí nền móng

Ko giống như những đối thủ cùng phân khúc như OpenSea thường thu 2.5% và Rarible thu 2% cho mỗi thanh toán bán NFT từ người mua, Alto Market hoàn toàn ko thu chi phí nền móng. Người mua, bán tại Alto chỉ cần trả tiền bản quyền được quy định bởi những nghệ sĩ của NFT đấy. Đây cũng chính hướng phát triển thành theo Free Public Infrastructure mà Canto đang theo đuổi.

Token của Alto Market là gì?

Tại thời điểm viết bài (tháng 3/2023), dự án chưa ra mắt token.

Roadmap & cập nhật

Alto Market đã chính thức khởi chạy trên Canto vào ngày 1/12/2022.

Đội ngũ dự án

Dự án hiện chưa tiết lộ danh tính tới cùng đồng.

Nhà đầu tư & đối tác

Updating..

Dự án tương tự

Những dự án tương tự Alto Market trong mảng NFT Market có thể kế tới như: OpenSea, Rarible, LooksRare…

Đọc thêm: ALEX Lab là gì? Nền móng khai mở những giá trị tiềm năng của Bitcoin